MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Motståndsrörelsens ledare, Klas Lund, höll förra helgen en något uppdaterad version av föredraget som han nyligen höll i Sundsvall.

kl_dalarna_1

Pär Sjögren och Klas Lund.

Klas Lunds föreläsningar fortsätter. Lördagen den 8 november samlades åhörare strax utanför Ludvika för att ta del av ledaren för Motståndsrörelsens politiska analys av samtiden – och framtiden. Precis som vid förra föreläsningen i Sundsvall angrep Lund Sverigedemokraternas politik och förklarade Motståndsrörelsens potential.

Utan en i grunden revolutionär vilja till förändring kommer SD med stor sannolikhet att föra en rent pragmatisk politik där man väljer att arbeta med det som finns tillhanda. Man har därmed inga ambitioner att sända hem någon större mängd invandrare eller att skapa ett sunt och homogent samhälle utan tänker istället föra ett slags konservativ politik där man i praktiken kommer syssla med att mildra sjukdomens olika skadeverkningar utan att någonsin ge sig på att försöka bota den.

I och med detta finns det mycket goda skäl till att se Sverigedemokraterna som ett parti som istället för att vilja vända på den oerhört negativa utvecklingen istället riskerar att befästa den genom att acceptera den.

Ovanstående hämtat ur föredraget kan sägas summera Lunds hållning till SD:s förda politik. Klas Lund utesluter inte att den förda invandringspolitiken kan göra SD till statsbärande parti inom några få valperioder. Han frågar sig dock till vilken nytta:

Man skulle kunna säga att den svenska samhällskroppen redan är drabbad av allvarliga, långt gångna och potentiellt livsfarliga infektioner och då räcker det inte med att lägga lite plåster på såren och ge smärtstillande. Infektionerna kommer fortsätta spridas i samhällskroppen så länge man inte är beredvillig och kapabel att göra något betydligt mer radikalt […]

Sverige styrs idag mot ruinens brant. Sakta men säkert kommer landet bli sämre på alla viktiga områden. De ekonomiska, etniska och sociala klyftorna kommer öka mellan människor och inget annat än en radikal politik kommer kunna ändra denna process […]

Sverigedemokraterna och hatet mot dem, trots att de idag har 13 procent av rösterna, är ett tydligt tecken på att polariseringen i samhället kommer öka dramatiskt. I framtidens konfliktdrabbade och dysfunktionella Sverige kommer inte bara svenskar radikaliseras, utan även invandrare. Olika grupper kommer ställas mot varandra och konflikter kommer bryta ut allt oftare.

I klartext betyder det att Sverige redan är så urspårat att ett stopp av invandringen inte hjälper. Svenskarnas för tillfället låga födelsetal och undanträngning kommer ändå resultera i att vårt folk blir en minoritet i ett alltmer dysfunktionellt samhälle. En radikalare kraft behövs, en kraft som inte nöjer sig med att trängas med med massorna från världens alla hörn och se sin nation förvandlas ett U-land. Motståndsrörelsen är den kraften:

Vi är radikala för att den idé vi står för, nationalsocialismen, är raka motsatsen till den sinnessjuka nyliberala politik som är förhärskande i Sverige idag och som håller på att förstöra landet […]

Motståndsrörelsens parti kommer inte inte likna de andra partierna. Vi kommer till exempel inte att göra misstaget att försöka kopiera och efterlikna de etablerade partierna i form och budskap. Istället kommer vi att skapa ett parti som inte bara framstår som de andras raka motsats utan även är deras raka motsats på alla plan – och därför kommer kontrasten mellan oss och dem, med avsikt, att vara väldigt tydlig.

Klas Lund kommer att fortsätta besöka hela landet för att tala om Motståndsrörelsen partibildning och sin syn på de hinder den nationella rörelsen måste överbygga.

Mer bilder:

kl_dalarna_2

kl_dalarna_3

kl_dalarna_5


  • Publicerad:
    2014-11-17 18:00