Nordfront har stämt av med Martin Saxlind efter hans första två veckor som nyhetsredaktör. Hur arbetar egentligen Nordfronts nyhetsredaktion och hur ser nyhetsredaktören på framtiden?

 

Hej, Martin. Nu har du varit nyhetsredaktör i två veckor. Hur kände du det när du fick förfrågan att ta över det tunga ansvar som det innebär att leda nyhetsredaktionen?

Hej. Jo, det kändes väl bra att mina överordnade har det förtroendet för mig. Samtidigt insåg man att det skulle innebära lite mer jobb. Men med tanke på hur viktigt det är att vi har en bra nyhetsredaktion så tänkte jag att det är värt det extra jobbet.

Även underordnade har uttalat detta förtroende öppet. Men eftersom mycket av ditt arbete för Nordfront har skett ”inkognito”, så är Martin Saxlind ett kanske inte lika känt namn för utomstående. Vem är egentligen Martin Saxlind och vad kommer han att bidra med för Nordfront?

Vem jag är? Det var en svår fråga. Att förklara det kortfattat är inte det lättaste men jag får väl försöka så gott det går. Jag kommer från Norrland, fyller snart 21 år och studerar för närvarande på universitet. Jag har varit aktiv inom Svenska motståndsrörelsen i snart ett och ett halvt år och har skrivit åt Nordfront sedan hemsidans lansering tidigare i år.

Vad jag kommer att bidra med för Nordfront? Jag kommer att göra mitt yttersta för att jag och övriga medlemmar inom nyhetsredaktionen ska levera ett bra och stabilt nyhetsflöde åt hemsidan. Självklart är mitt mål också att nyhetsredaktionen ska bli bättre på det vi gör och jag har såklart vissa tankar kring hur vi ska lyckas med det. Jag är dock av åsikten att en bra idé är en bra idé helt oavsett varifrån den kommer och att det därför är viktigt att lyssna på andras förslag.

Till en av Nordfronts webbfrågor efterfrågade en majoritet av de röstande mer grävande journalistik. Är detta något vi kommer att få se ännu mer av under din ledning?

Förhoppningsvis blir det mer grävande journalistik längre fram. Grävande journalistik är viktigt. Problemet är att grävande journalistik tar tid och då Nordfront drivs helt ideellt är tid något alla nyhetsskribenter har begränsat av.

Fokus den närmaste tiden kommer att ligga på att utveckla de skribenter vi har och att effektivisera vårt arbete. När nyhetsredaktionen rekryterat lite fler skribenter är det tänkt att vissa inom nyhetsredaktionen får specialisera sig på grävande journalistik. Förhoppningsvis ligger det inte alltför långt fram i tiden, det är något som skulle kunna uppnås tidigt nästa år. Men det hänger ju på hur många som har vad som krävs och därutöver är beredda att kontinuerligt skriva för nyhetsredaktionen.

Du vill alltså ha fler medarbetare? Gäller detta även sådana som inte tillhör Motståndsrörelsen?

Ja, fler medarbetare är nödvändigt för att vi ska bli bättre. Jag och alla andra inom nyhetsredaktionen gör redan vad vi kan och effektiviseringar tillsammans med ökad rutin kan bara förbättra vår insats till en viss gräns.

Inom själva nyhetsredaktionen ingår för närvarande bara personer som är anslutna till Motståndsrörelsen. Dock bidrar utomstående skribenter förhållandevis regelbundet med nyhetsmaterial till Nordfront. Under min första vecka som nyhetsredaktör var det faktiskt en utomstående skribent som skrev näst flest notiser. Det tycker jag såklart är bra och jag tar tacksamt emot hjälp från nästan vem som helst.

I samband med ”tidningsdöden” har kulturministern m.fl. öppet gått ut med att alternativa nyhetskällor tar mer mark och att systemmedia i framtiden kanske kommer syssla mer mer fördjupning än med nyhetsrapportering. Hur ser du på denna utveckling och den roll som Nordfronts nyhetsredaktion kan spela här?

”Tidningsdöden” innebär inte att folk idag är mindre intresserade av att läsa om nyheter. Det handlar nog mer om att färre personer idag är intresserade av att betala för papperstidningar när nyheterna numera finns gratis på internet. Tidningarna tappar dessutom läsare när folk märker att de gamla papperstidningarnas verklighetsbeskrivning inte stämmer överens med den verklighet de själva lever i.

Nordfronts nyhetsredaktion kommer därför fortsätta att rapportera sanningsenligt om nyheter och med största sannolikhet dra alltfler läsare till Nordfront. Förhoppningsvis slutar dessa läsare sedan att läsa svenskfientliga papperstidningar, vilket skyndar på ”tidningsdöden”.

Vilken målgrupp vänder sig Nordfronts nyhetsredaktion till?

Nordfront är en nationalsocialistisk internetpublikation som tilltalar en begränsad läsarskara. Vi måste därför sträva efter att nå ut till alltfler läsare utan att fuska genom populism. Nyhetsredaktionens roll i detta är, som jag ser det, till viss del att bredda våra kontaktytor med andra systemkritiker.

Nyhetsredaktionens målgrupp är alltså personer som identifierat olika problem som nationalsocialismen har lösningarna på. Genom att skriva om samtidens stora problem (massinvandringen, finanskrisen, miljöproblemen osv) lockar nyhetsredaktionen läsare som också identifierat dessa problem till Nordfront. På Nordfront hittar läsarna sedan Motståndsrörelsens lösningar på dessa problem och förhoppningsvis tilltalas läsarna av dessa lösningar.

Bortsett från att nå ut till nya läsare är det också viktigt att leverera nyheter som berör den nationella rörelsen i stort, vilket jag tycker att Nationell.nu ofta gjort bra tidigare. Och på lång sikt vill vi såklart ha hela det svenska folket som målgrupp.

Från ett ämne till ett annat – har du några favoritcitat?

Ett citat jag gillar är följande citat från Hávamál:

”Fä dör, fränder dö. Så skiljes även du själv hädan. Blott ett vet jag som ej dör: domen över död man.”

Jag tycker att citatet på ett väldigt bra sätt speglar den för-kristna och naturliga synen på livet och döden som var utbredd i Europa innan kristendomens införande. Citatet lyftes ofta fram av William Pierce som är en person som gjort starkt intryck på mig, trots att jag inte visste vem han var förrän några år efter hans död.

Ett annat citat jag tycker är väldigt bra är följande citat av Corneliu Codreanu:

”Landet är döende i avsaknad av män, inte i avsaknad av program: åtminstone är detta vår åsikt. Det är med andra ord inte program vi behöver, utan män, nya män. För så som folk är idag, formade av politiker och infekterade av judiskt inflytande, kommer de att kompromettera det mest briljanta politiska program.”

Idag finns det väldigt många som, trots att man påstår sig dela våra åsikter i stort, tycker att det är viktigare att kritisera enstaka detaljer hos oss och andra organisationer än att verkligen göra något bra själv. I alla fall antyder mångas beteenden och prioriteringar att det är deras åsikt.

En sista fråga innan vi avrundar denna intervju: Var ser du Nordfronts nyhetsredaktion om fem år?

Det var en svår fråga det också. Till att börja med är nyhetsredaktionen större och vi arbetar mer professionellt än vad vi redan gör. Nordfront bör inom fem år också ha blivit den ledande systemkritiska hemsidan i Norden och på allvar börjat bli en jämnbördig konkurrent till de etablerade medierna.

Är det något annat du vill säga till Nordfronts läsare?

Ja. Jag skulle vilja tacka alla som här och på andra ställen har gratulerat mig efter att jag blev nyhetsredaktör. Avslutningsvis vill jag också säga att alla som är intresserade av att hjälpa Nordfronts nyhetsredaktion gärna får höra av sig till mig.


  • Publicerad:
    2012-12-17 17:02