Patriot.nu har tidigare skrivit om Stockholmspolisens satsning mot yrkeskriminella, kallad NOVA. Vi rapporterade då om att vi misstänkte att vi fanns med på polisens så kallade NOVA-lista, detta är nu bekräftat. Redaktionen har fått ta del av ovan nämnda register från 2008.

Hur registret kom ut
Enligt mer eller mindre officiella uppgifter har registret ”läckt” ut från polisen genom en mobiltelefon som en polisman skulle ha lämnat in för reparation. Den hade NOVA-listan i den så kallade cashen, då reparatören upptäckte detta sålde han uppgifterna till kriminella. Patriot.nu har dock fått rapporter om att registret skulle ha sålts till kriminella av polisen för att sätta press på dem som är med på listan eller helt enkelt för att någon enskild korrupt polisman ville tjäna litet extra pengar. Utformningen av registret som nu finns tillgängligt är komponerat utifrån ett intresse för just NOVA-listan, polisens riktiga register ser inte ut så.

Enligt polisen har man satt igång en förundersökning om hur listan kom ut. I en intervju för Sveriges radios P4 sa Margareta Linderoth (chef för Länskriminalen i Stockholm)följande: ”Vi har inga misstankar om att det har läckt ut från polisen”. Vidare sa hon att de inte alls såg allvarligt på att registret nu hamnat bland kriminella eftersom det där inte framgår hur polisen arbetar.

Vad gör Motståndsrörelsen där?
Att Svenska motståndsrörelsen finns representerade i registret som enda politiska organisation har vi förstås inte fått någon förklaring på. Sammanlagt fanns tolv personer från motståndsrörelsen med, sex av dem var NOVA-markerade. På polisens hemsida kan man hitta följande förklaring av vad NOVA-listan är för något.

Nova-listan som reviderades 2004 innehåller länets 150 mest kriminellt belastade invånare, så kallade NOVA-markerade och har satts samman av länets samlade kompetens på området; kriminalunderrättelsetjänster (KUTar) och spaningsenheter.

Detta betyder alltså att sex aktivister/medlemmar ur Motståndsrörelsen för tidpunkten var att räkna till de 150 mest kriminella i Stockholm.

Motståndsrörelsen motverkar kriminalitet
Motståndsrörelsen betonar ständigt att vi inte är en kriminell rörelse. Vi har interna regler som i allra högsta grad syftar till att bekämpa kriminellt beteende. Organisationen har som mål att fungera som det nya Sverige vi vill ha. Där skall definitivt inte kriminalitet florera fritt, samtidigt kommer det inte vara kriminellt att tänka fritt.

Slutligen
Att Motståndsrörelsen uppvaktas av polismakten på ovan angivna sätt är något som vi tar som ett gott betyg. Demokraturens system tar till polismakten för att trakassera sann opposition. Att vi ses som ett hot värt att lägga sådana resurser på betyder, som det ser ut idag, att vi agerar rätt. Patriot.nu kommer att återkomma till ämnet då vi i just detta nu försöker få polisen att uttala sig i frågan.


  • Publicerad:
    2010-02-15 00:00