USA. I samband med ett evenemang där Hillary Clinton försökte samla in pengar till sin presidentvalskampanj ignorerade hon helt och hållet frågor från en journalist om hur mycket pengar hennes svärson tagit emot från den judiska finansbanken Goldman Sachs.


När en journalist frågar Hillary Clinton om Goldman Sachs låtsas hon inte höra.

Den amerikanske journalisten Lee Fang, som tidigare skrivit om Clinton-parets relation till Wall Street och Goldman Sachs, besökte under torsdagen ett pengainsamlingsevent i San Francisco, där Hillary Clinton tiggde bidrag för sin presidentvalskampanj.

Under en fotosession där Clinton lät sig fotograferas med diverse människor frågade Fang henne upprepade gånger om hur mycket pengar finansbanken Goldman Sachs judiske chef Lloyd Blankfein investerat i hennes svärson Marc Mezvinskys värdepappersfond. Trots att hon uppenbarligen måste ha hört frågorna, som Fang dessutom i förväg förberett henne på, ignorerade hon dem totalt och fortsatte istället med minglandet och fotograferandet.

Efter en kort stund avbröts Fang av Clintons pressekreterare Nick Merrill, som undrade vad det var Fang försökte ta reda på, varpå han lovade att återkomma med uppgifterna via e-mail.

Trots att Marc Mezvinsky emottagit ett stort, om än okänt, ekonomiskt stöd från sin judiske folkfrände på Goldman Sachs förlorade den värdepappersfond han är delägare i en stor summa pengar i samband med att man satsade dem på den grekiska ekonomin i tron om att den skulle återhämta sig och ge avkastning.

Relationen mellan familjen Clinton och Goldman Sachs är sedan länge väl etablerad. Både Hillary och hennes make Bill Clinton har genom åren fått flera miljoner dollar i ”bidrag” av den judiska finansbanken.

Under hennes presidentvalskampanj har Clinton vid flertalet tillfällen blivit uppmanad att redovisa sina relationer till Wall Street och Goldman Sachs. Dessa uppmaningar har dock hittills varit fruktlösa.

Källa:
Clinton ignores question of how much money Goldman Sachs CEO gave her son-in-law’s hedge fund


  • Publicerad:
    2016-05-28 18:15