Ett inslag som har några år på nacken men som lades ut på Youtube förra veckan visar vad det kan få för konsekvenser att införa striktare vapenlagar. I Australien fattade regimen ett beslut om att samtliga vapenägare skulle lämna in sina vapen för förverkning. Det rörde sig om främst semiautomatiska vapen samt pumphagelvapen. Det som fick behållas måste vara nedmonterat och inlåst. Ammunitionen måste förvaras på en annan plats. 

Sedan den nya lagen antogs har kriminaliteten i landet skjutit i höjden och många medborgare känner sig oroade över rätten som de alltid haft att försvara sig själva från angrepp.

Sedan lagen trädde i kraft har en helt ny typ av brottslighet, som det inte finns några applicerbara lagar kring, uppstått. Fenomenet kallas ”home invasion”.


  • Publicerad:
    2012-08-04 16:39