FINLAND. I augusti 2015 anordnade Motståndsrörelsen en Neste Oil Rally-gatutillställning i Jyväskylä i Finland, vilken hela denna vecka nagelfars i Jyväskyläs tingsrätt. Massmedia har ljugit systematiskt om såväl händelsernas gång som ”offrens” bakgrunder. Material från förundersökningen som nu offentliggjorts avslöjar vad som egentligen hände i Jyväskylä.

Aktivism från Motståndsrörelsens sida har anordnats i samband med rallyt sedan år 2012. Bortsett från incidenten år 2015 har tillställningarna alltid varit fredliga trots polisens synliga närvaro. Även år 2015 skulle demonstrationen ha slutat utan problem om inte aktivisterna hade blivit attackerade.

Under veckan kommer vi rapportera regelbundet från rättegången. De viktigaste faktauppgifterna från händelsen kommer dock fram redan i förundersökningsmaterialet, som nu är offentligt. Nedan är vad som framkommer ur förundersökningen:

  • Trots att massmedia hävdat att käranden varit oskyldiga ”förbipasserande” så var dessa egentligen kända vänsterextremister, varav två har blivit dömda för våldsbrott: Arto Savolainen och Arttu Nieminen. Vänsterextremisterna erkände i förhören att de kommit till platsen på grund av Motståndsrörelsen.
  • Sammandrabbningen ägde inte rum när vänsterextremisterna och aktivisterna stötte på varandra första gången. I de centrala delarna av staden rörde sig uppskattningsvis ett tiotal vänsterextremister, och skärmytslingen började först när kåkfararen Savolainen sprang mot aktivisterna och gestikulerade för att få sina kamrater med i anfallet.
  • Köpcentrets övervakningskameror avslöjar att flera av Savolainens vänner fanns på plats, men att dessa ignorerade hans gestikulerande. Istället stod dessa bredvid och åsåg när Savolainen fick en kortare tillrättavisning.
  • Enligt åklagaren blev vänsterkvinnan som var på plats inte misshandlad, utan hon hamnade i kläm bland människorna i det trånga uttrymmet. Inga av vänsterextremisterna fick några allvarliga skador under sammandrabbningen.
  • Videomaterial från plats visar att polisen inte befallde aktivisterna att skingra sig, så det kan inte vara frågan om ”upplopp”. Polisen själv hävdar att aktivisterna gett en sådan befallning, men har inte kunnat bevisa det. Polisen har inte heller några konkreta bevis mot någon för att ha ”lett upploppet”.

Vänstertidningen Ny Tid erkände 16.10.2015 att vänsterextremister redan i förväg talat om att störa vår tillställning, eftersom vi samlas i Jyväskylä varje år på samma dag.

Händelsernas gång framgår av videon i början av artikeln. Vi marscherade i led genom centrum, varefter vi började dela ut flygblad och diskutera med förbipasserande om politik samt Motståndsrörelsens verksamhet.

Vänsterextremister fanns också på plats under hela aktivitetens gång, men dessa stannade dock inte för att diskutera utan skrek istället ut förolämpningar när de cyklade. Aktivisterna svarade inte på provokationerna, men vänsterextremisternas närvaro noterades och man diskuterade saken.

Senare berättade käranden Arttu Nieminen för polisen att Motståndsrörelsens kommande aktivitet hade diskuterats dagen innan under en Reclaim the streets-tillställning. Nieminen säger att han anlänt till centrum med sina vänner för att titta på Motståndsrörelsens demonstration.

Vi kommer att rapportera mer detaljerat om Nieminens bakgrund under veckan. Han har gjort sig skyldig till bland annat misshandel och otaliga fall av egendomsbrott. Till YLE berättade han år 2014 att han använder droger och att han nekat erbjudan till drogrehabilitering.

Arto Savolainen till vänster.

Arttu Nieminen.

Medias hycklande förhållande till ”politiskt våld”
Ett år innan incidenten i Jyväskylä tog extremvänstern offentligt på sig ansvaret för att ha försökt attackera vår gatupatrull i Helsingfors.

Den gången väntade vänsterextremisterna tills polisen utfört säkerhetskontroll på våra aktivister, för att vara säkra på att ingen av oss bar vapen på sig. Därefter attackerade vänsterextremisterna våra aktivister med järnrör, men lyckades inte åsamka någon större skada – ”antirasisterna” fick springa iväg lika fort som de hade anlänt till platsen.

Det som gjorde sammandrabbningen i Helsingfors intressant var det faktum att massmedia vägrade döma extremvänstern, trots att dessa offentligt tog på sig ansvaret för attacken. Kvällstidningen Iltalehti hävdade till exempel att ”nynazisterna” var incidentens enda part! På så sätt har media byggt en falsk bild om att bara ”nynazister” orsakar slagsmål i Finland.

Ifall vänsterextremister inte blir allvarligt skadade i sammandrabbningar, eller ifall extremvänstern säger sig ha tagit initiativet till våldet, så har pressen i Finland för det mesta förringat händelserna eller helt låtit bli att rapportera om dem. Det är också intressant att jämföra händelserna i Helsingfors 2014 och Jyväskylä 2015 vad gäller polisens och medias handlande. I Jyväskylä användes inga vapen, men ändå har media gjort en nationell tragedi av incidenten.

Våra aktivister var mentalt förberedda på att händelserna i Helsingfors skulle kunna få sin fortsättning i Jyväskylä. Vi har under flera år anordnat aktivism i samband med Neste Oil Rally och våldsvänstern har varit medveten om detta. Våra regelbundna tillställningar har diskuterats exempelvis på extremvänsterns internetforum.

När dammet hade lagt sig, bekräftade författaren till boken Äärioikeisto Suomessa (Högerextremism i Finland) Mikael Brunila våra misstankar i den finlandssvenska tidningen Ny Tid. I tidningen undrade han varför vänterextremisterna inte hindrat vår aktivism trots att alla vet att vi är i Jyväskylä varje år under Nest Oil Rally-evenemanget. Brunilas märkliga antydningar var inte alls tvivelaktiga enligt finsk massmedia. Man kan dock föreställa sig hur elitens reaktion hade blivit, om det exempelvis i sannfinländarnas partitidning ställdes frågan om varför nationalister låter kommunisterna ha sina 1 maj-marscher ifred. Medias förhållande till politiskt våld är extremt hycklande.

Fastän Ny Tid indirekt beskyllde extremvänstern för overksamhet, så var tidningen kanske onödigt sträng. Som sagt fanns extremvänstern på plats. Uppenbarligen hade inte fullständiga uppgifter om hur många aktivister från Motståndsrörelsen som befann sig i Jyväskyläs centrum, då vi hade spridit oss i små grupper i ett område på ett par hundra meter. Till exempel kan man i polisens förundersökningsmaterialvideo se en man i en svart Vakiopaine-huvtröja som noga följde vår tillställning i centrum och som även fanns inne i köpcentret när sammandrabbningen börjat. (Vakiopaine är en bar i Jyväskylä som frekventeras av vänstern.)

När vår tillställning slutade så avgick vi inte från platsen i en gemensam marsch, utan i grupper på några personer. Sammandrabbningen ägde rum när vänsterextremisten stötte på en av grupperna i närheten av köpcentret. Arto Savolainen började springa mot våra aktivister och försökte gestikulera till sina vänner att hjälpa till. Så började incidenten som nu behandlas i tingsrätten. När ljudet från slagsmålet nådde gatan, sprang aktivisterna som fanns i närheten omedelbart till köpcentret. Situationen var förvirrad och kort, så merparten av våra aktivister hann aldrig ens in i köpcentret. Aktivisterna som blev kvar på gatan försökte reda ut vad det var frågan om, och om våra vänner hade blivit attackerade.

Savolainen har dömts för bland annat allvarliga narkotika- och våldsbrott. Han har fått två domar om brott mot knivlagen. Det andra beslutet från åklagarmyndigheten är daterat 23.12.2015 – alltså bara några månader efter incidenten i Jyväskylä. Savolainen har tidigare avtjänat ovillkorligt fängelsestraff. Förutom att ha haft kniv på sig på allmän plats har han också gjort sig skyldig till att ha burit skjutvapen. Det vore därmed konstigt att anklaga aktivisterna för att ha överreagerat när Savolainen började rusa emot de samtidigt som han manade på sina vänner.

Det fanns flera vänsterextremister inne i köpcentret
Förundersökningsmaterialets övervakningskameravideon styrker att det faktiskt fanns andra vänsterextremister inne i köpcentret, förutom de tre som nu är käranden i rättegången. Som exempel kan vi ta mannen som var iklädd Vakiopaine-huvtröjan – som hade följt vår tillställning i åtminstone en timme och skrikit förolämpningar – och som står som förstenad i övervakningsvideon och inte ens försöker hjälpa sin vän. Våra aktivisters antal och snabba agerande överraskade uppenbarligen motståndarna.

I synnerhet framför köpcentret var våra aktivister osäkra på situationens utveckling. Polisen arresterade snart bland annat två aktivister som nu står åtalade för att ha lett ett våldsamt upplopp, trots att polisen inte lyckades peka på ett enda konkret bevis till stöd för sitt åtal – ingen gav order om anfall eller upplopp vid något som helst tillfälle. Lite senare arresterades också resten av nationalsocialisterna som fanns på plats.

Incidenten som ägde rum ett år innan i Helsingfors samt artikeln i Ny Tid visar att våra aktivister inte agerade brottsligt i situationen. Inom extremvänstern fördes det en aktiv diskussion om vår tillställning och möjligheten att förhindra den.

I polisens förhörsprotokoll berättar också de kärande om att de trodde att Motståndsrörelsen skulle komma till Jyväskylä under helgen. Vänsterextremister hade samlats i köpcentret, men de blev som förlamade när situationen skärptes. Eftersom två vänsterextremister till slut fick en märkbart fysisk tillrättavisning, så reagerar pressen annorlunda på händelserna i Jyväskylä än på de tidigare händelserna i Helsingors.

Även polisen regarade extremt aggressivt på incidenten. Flera av våra aktivister satt fängslade i flera veckor, trots att ingen fick allvarliga skador och inga vapen användes i sammandrabbningen. När vänsterextremisterna bakom Vapaus Pelissä-gruppen bara några månader efteråt hotade att anfalla det nationalistiska 612-fackeltåget och till och med kastade brinnande facklor på tåget, så släppte polisen vänsterextremisterna fria dagen efter. Också massmedia slätade över självständighetsdagens händelser och publicerade exempelvis inte namnen på de arresterade kommunisterna.

Med andra ord vill massmedia, regeringen och polisen att den nationella rörelsen är så svag och oförmögen till att försvara sig själv att våra tillställningar vid behov alltid kan avslutas med hjälp av vänsterhuliganer i stil med videon nedanför:

Massmedia har ingjutit förtroende i extremvänstern genom att exempelvis förringa deras brott eller till och med genom att censurera straff som de fått i samband med politisk aktivitet. Sålunda har media försökt övertyga kulturmarxisterna att de kan använda våld utan att de i det civila livet får den irriterande ”extremist”-stämpeln i pannan.

Man gjorde ett nationellt spektakel av incidenten i Jyväskylä därför att Motståndsrörelsens aktivister inte ger upp inför våld. Ifall en nationalsocialist hade blivit misshandlad i Jyväskylä, så skulle den här veckans rättegång inte stå i rubrikerna. Vi har rätt att samlas och att yttra oss – och ingen kan med våld ta ifrån oss den rätten.

Ursprungligen publicerat på Vastarinta.


  • Publicerad:
    2017-04-04 00:10