SKELLEFTEÅ. När en ordningsvakt försökte få ordning på polismannens onyktra hustru blev han irriterade och visade sin polislegitimation. ”Det blir rapport till chefen”, ska polismannen ha sagt, men nu är det han som får en varning för tjänstefel.

Polislegitimationen på bilden är en illustration och inte kopplad till polismannen i nyhetstexten.

Det var i oktober som en polisman i Skellefteå var ute på krogen med sin hustru – ett besök som slutade med att han anmäldes för tjänstefel.

En ordningsvakt på krogen där paret befann sig försökte att förmå polishustrun att ta av sig sin ytterjacka. Hon ville inte lyssna och upplevdes som kraftigt berusad, men då ordningsvakten inledningsvis upplevde att hon var på väg att lämna lokalen avvaktade han.

Kvinnan ska dock ha satt sig vid ett bord och börjat dricka igen, varpå vakten återigen konfronterade henne. Polismannen ska då ha gått fram till ordningsvakten och skrikit åt honom att gå därifrån. Han ska dessutom ha visat sin polislegitimation och sagt att ”det här blir jävlar en rapport till [en chef inom polisen]”.

Enligt ordningsvakten ska han då ha svarat ”eftersom du är polis borde du ha förståelse för att jag gör mitt jobb”, men polismannen ska återigen ha hotat med att rapportera ordningsvakten och sedan lämnat restaurangen med hustrun.

Polismannen kom efter händelsen att anmälas för tjänstefel och under den efterföljande utredningen har han berättat att han endast endast förklarat för vakten att han känner till rätten att avvisa gäster eftersom han själv är polis. Polislegitimationen visades för att ”få ordningsvakten att förstå att det inte behövdes våld eller annat för att avvisa dem”, som det står i utredningen, och inte för att på något vis utöva myndighet gentemot vakten. Han förnekar också att han ska ha hotat med att rapportera ordningsvakten, och menar istället att han endast ”nämnt” att han arbetar med den specifika chefen.

Polismyndigheten har nu tagit ställning till händelsen och väljer att ge polismannen en disciplinåtgärd i form av en varning. I sitt beslut skriver man:

I ärendet är utrett att [polismannen] har visat sin polislegitimation samt uttalat sig på sådant sätt till en ordningsvakt att det framgått att han är polis. Polisregionen konstaterar att [polismannens] agerande får betraktas som olämpligt och måste anses strida mot de förpliktelser som följer av anställningen. [Polismannen] har därför åsidosatt vad som har ålagts honom i anställningen och felet kan inte betraktas som ringa.

Källa:
Ledig polis i Skellefteå visade legitimationen på krogen – nu får han en varning


  • Publicerad:
    2018-11-28 09:30