SVERIGE. Personer som säger sig representera den ”nutida vikingen” anser att nationalsocialister och nationalister lägger beslag på fornnordiska symboler, ett problem menar de och har bildat ett antirasistiskt nätverk.

Vikingar nu och då?

Vikingar nu och då?

En av de antirasistiska vikingarna, Pinglan Vargtass, är initiativtagare till att en grupp personer med intresse av fornnordiska seder och bruk för första gången ställde upp som samlad grupp i årets Pride-parad.

— Vi vill visa att vi är för mångfald, säger Vargtass.

Anledningen till att hon nu även varit med och bildat ett antirasistiskt nätverk riktat till ”vikingar” menar hon är att nationalsocialister och nationalister använder sig av fornnordiska symboler.

— Det har bildats som en motpol mot att nazistiska och rasistiska grupper vill använda våra historiska symboler. Det tycker vi är upprörande, säger hon.

Björn M Jakobsen, direktör på Fotevikens vikingamuseum, anser även han att det hela är problematiskt och uppger att nationella grupper besökt vikingamarknader och museum.

— Vad de gör kan jag inte påverka. Museet kan inte säga att de inte får lov att ta bilder och lägga ut på sin hemsida, säger han.

Källa:
Vikingar vill mota bort rasism


  • Publicerad:
    2014-08-05 18:00