ABSURDISTAN. Bara några dagar efter terrorangreppet i London vill norska politiker ge så kallade minderåriga asylsökare utan permanent uppehållstillstånd möjligheten att bli medlemmar i skytteklubbar och få skytteträningar.

Regeringen vill genomföra en regeländringen för organisationen Det frivilliga skytteväsendet och därmed ge så kallade ensamma minderåriga asylsökare utan permanent uppehållstillstånd möjligheten att bli medlemmar i skytteklubbar och få skytteträning. Detta framkommer i Stortingsproposionen 123 där det bland annat står:

Norska medborgare och personer med permanent upphållstillstånd, som respekterar lagar och förordningar, kan vara medlemmar i ett närstående skyttelag. Ungdomar under 18 år med tillfälligt uppehållstillstånd kan vara medlemmar i ett skyttelag på lika villkor som norska ungdomar.

Utöver att vara medlem i en skytteklubb och få skytteträning vill man också att dessa ”ensamkommande” ska få vapentillstånd om man uppfyller kraven. Enligt försvarsministern Ine Eriksen Søreide vill man genomföra dessa ändringar så att alla behandlas lika.

”Hänsynen till lika behandling väger tungt här. Upplevelsen av att inte få vara en del av samhället kan ge negativa utslag både för individen och för samhället”.

Någon som dock inte ska behandlas lika är personer med ”fel” politisk tillhörighet. Tidigare i år blev flera av Motståndsrörelsens aktivister i Elverum fråntagna sina vapen för att polisen ansåg att de hade olämpliga åsikter och därför var ”osäkra”.

Händelsen ska upp i Stortinget den 15 juni för votering.

Källa:
Vil la «asylbarn» uten permanent opphold få delta på skytetrening


  • Publicerad:
    2017-06-09 08:35