FORSKNING. En professor på Linnéuniversitetet i Växjö ville göra en studie på hälso- och utbildningsutfall hos barn med homosexuella föräldrar. Då steg Regionala etikprövningsnämnden in och satte stopp för planerna.

Professor Mats Hammarstedt på Linnéuniversitetet ville undersöka om det fanns något samband mellan homosexuella föräldrar och bland annat astma. Men den Regionala etikprövningsnämnden satte stopp för planerna.

I en tidigare ansökan om att få jämföra hälso- och utbildningsutfall hos barn i homosexuella respektive naturliga äktenskap ville professorn även undersöka förekomsten av ADHD. Även den ansökan fick avslag av Regionala etikprövningsnämnden med motiveringen att forskningen är grundlös och omotiverad.

Nämnden menar vidare att eventuella forskningsresultat som visar på antingen högre eller lägre ohälsa eller utbildning hos barn i samkönade äktenskap inte har något användningsområde. Man menar även att en sådan undersökning kan vara stigmatiserande.

Mats Hammarstedt själv säger att forskningen hade kunnat ge nyttiga kunskaper eftersom det diskuteras mycket om påverkan på barn i samkönade äktenskap, men han meddelar att han respekterar nämndens utlåtande.

Källa:
Ville forska om astma hos barn till samkönade


  • Publicerad:
    2014-04-08 18:00