Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Visselblåsaren Roland Finser — Del 3: Världsorkestern – vilka håller i taktpinnen?

Av Maria Larsson, 2017-10-18
maria.larsson@nordfront.se

REPORTAGE. Roland Finser är tysken som lämnade sin karriär inom maktens toppskikt och sitt födelseland för en framtid i Sverige. I en intervjuserie i tre delar berättar han för Nordfront bland annat om samtalet i bilen som fick honom att inse att Tyskland är dömt till undergång, hur han tvingades bli en visselblåsare i Sverige och hur detta i kombination med tidigare erfarenheter fick honom att förstå vilka som egentligen styr världen – och varför.

I våras höll Roland Finser ett tal i samband med Folkets demonstration i Stockholm, där han berättade om sina erfarenheter. Idag har han börjat förstå hur världen är beskaffad och väljer därför att berätta sin historia på Nordfront. FOTO: Oscar Olsson.

Del 1 – ”Looking for freedom”

Del 2 – Visselblåsaren i Vissefjärda

Del 3 – Världsorkestern – vilka håller i taktpinnen?

Den stora resan hade gått från Tyskland till svenska Småland. Förhoppningen om idyll, ett liv nära naturen, utan turbulens och drama hade snabbt grusats. Sverige visade sig vara något annat än det välfungerande land han hoppats på att få rota sig i. Men detta var inte bara negativt. Det hade väckt något till liv som legat gömt så länge och nu behövde få komma upp till ytan och fortplanta sig vidare i både tanke och ord. Roland började fundera över sitt liv, de erfarenheter han samlat på sig via sitt stora nätverk och sina uppdrag. Ett pussel började ta form.

Globalism kontra nationalism
I den sista delen tänker Roland Finser försöka formulera sin personliga syn på vilka som ligger bakom de destruktiva strömningar som vi ser skölja in över Europa och ut på våra gator, och han sammanfattar det inledningsvis så här:

— Det handlar ytterst om globalism kontra nationalism. Världen är spelplanen, pengar och makt är målet. Ondska är drivmedlet.

”Sanningen” är ingenting som slagit ner som en bomb i hans liv, även om vissa händelser varit avgörande. Under resans gång har han däremot sett saker som han forskat vidare kring och så småningom nått till den insikt han tycker sig ha idag.

Illustration över skillnaden mellan de två krafter som står mot varandra i världen. Klicka för större bild.

Han menar också att det inte går att ägna sig åt en meningsfull analys utan att blanda in religion, och han backar nu långt bakåt i historien, närmare bestämt 3 000 år och till en biblisk berättelse om patriarken Jacob i Första Mosebok, också känd som Israel. Jacob hade 12 söner. Dessa söner med ättlingar bildade i sin tur 12 olika stammar. 10 av dessa stammar fördes bort av assyrier cirka 740 f.Kr. och har, enligt den judiska historieskrivningen, betraktats som förlorade.

Roland säger att en jude bara är en jude – en medborgare som vilken som helst, men en sionist är något annat. Det är någon som tror sig tillhöra en större plan från Gud, det vill säga, att återförena de 12 judiska stammarna.

— Oavsett om man tror på dessa tankar eller inte så kan man åtminstone reflektera över varför siffran 12 återkommer i exempelvis EU-flaggan, säger han och menar att makteliten retfullt sänder ut symboliska signaler rakt framför näsan på den vanlige människan.

Judisk mysticism och folkmordssymbolik under Eiffeltornet: Vita och svarta människor sammantvinnade i en så kallad Davidsstjärna. Klicka för större bild.

Enkelt förklarat handlar det om att det idag finns en maktelit som styr och kontrollerar världen. Det vill säga, den lilla människans vardag. Sverige skulle som land exempelvis kunna producera allt som det svenska folket behöver för att överleva, men för de starka finansiella intressena skulle detta vara förödande. Om alla länder återgick till självförsörjning skulle de då förlora kontrollen över allt för mycket. Exempelvis möjligheten att spekulera, vilket bara går att göra tillräckligt effektivt på internationell nivå. Järn, fläsk, vapen, olja. Ja, allt går att spekulera i. Det handlar bara om att manipulera verkligheten så att slutresultatet blir det önskade.

Mötet med globalistbankiren Lloyd Blankfein
Bankväsendet är en del av denna maktelit och den sionistkontrollerade banken Goldman Sachs tillhör de mäktigaste. Om inte den mäktigaste. De tillhör nämligen alltid den gyllene vinnarcirkeln oavsett vad som händer i världen – krig, katastrofer, brist på mat och vatten. De styr och kontrollerar skeenden på ett grymt och hänsynslöst sätt bakom kulisserna och tjänar som sagt pengar på allt. Ingen kris i världen kan sätta dem ur spel, därför att de varit med om att skapa den.

Roland har ansvarat för säkerheten två år i rad när Goldman Sachs VD Lloyd Blankfein besökt Tyskland.

— Han är en speciell människa, för att uttrycka sig milt. Ganska reserverad och distanserad. Inte särskilt öppen och vänlig. Dessutom är han inte särskilt förtjust i att tvingas leva med personskydd och försöker undvika det så gott det går. Det finns en dokumentär där man kan se honom skandera rakt ut att han utför ett uppdrag sänt från Gud, så på något sätt kanske han anser sig vara oåtkomlig.

Roland Finser har ansvarat för säkerheten vid tillställningar där bland annat Goldman Sachs judiske vd Lloyd Blankfein deltagit.

Trots Blankfeins önskan om att leva utan skydd så har han såklart en massiv säkerhetsapparat runt omkring sig. Roland berättar här om en kollega till honom som vid den tiden var huvudansvarig för personskyddet inom Goldman Sachs globalt. Denne berättade att bankkoncernen lägger ner enorma resurser på att upprätthålla ett väldigt intelligent IT-system som fångar upp de ”nyckelord” som berör Goldman Sachs i allmänhet och Lloyd Blankfein i synnerhet. Det sitter en hel stab med anställda som sedan analyserar resultaten och vidtar nödvändiga åtgärder när så behövs. Roland säger att han misstänker att regeringar också är inblandade i denna övervakning, men vill inte spekulera vidare i på vilket sätt. Det är bara en magkänsla han har, men berättar om ett speciellt tillfälle då denna kollega medverkade vid ett stort, av Goldman Sachs arrangerat, event på en ambassad i New York med mängder av prominenta gäster.

Efter en stund gick ett meddelande ut från IT-avdelningen till säkerhetspersonalen angående att någon i lokalen i realtid sände ut information om mötet. Det antogs omedelbart att det inte var någon av VIP-gästerna som ägnade sig åt något sådant, så man började leta den skyldige bland personalen. Chefen för cateringen erkände snart att det fanns en ung man i personalgruppen som man inte kollat upp särskilt noga och som fått hoppa in med kort varsel. Säkerhetsgruppen fick dennes mobilnummer och det visade sig mycket riktigt att Sms:en utgått från just den mobiltelefonen. Han skickades ned från köket med hiss till entréplanet, där polisen väntade och han kunde gripas för brott mot tystnadsplikten.

— Anledningen till att denne servitör läckte information var mest troligt något fullständigt oskyldigt, såsom att han var imponerad över gästlistan och ville skryta för sina kompisar. Tyvärr har de ett enormt bra övervakningssystem. Nästan lika bra som statens, eller så jobbar de tillsammans. Det vet man inte, säger Roland.

När den judiska finansbanken Goldman Sachs samlas är säkerhetspådraget stort. Roland Finser berättar om hur en ung servitör greps av polisen för att ha sms:at under en tillställning.

Globalismens ockulta sida
Goldman Sachs är en av styrkrafterna i världen, men det finns också andra. De här starka krafterna – dirigenterna om man så vill, är inte många, men man kan förstå att de är mäktiga. De kan styra politiken i enskilda länder och stödjer såklart den liberala ideologin samt vänsterrörelserna då dessa är de mest förgörande.

Finansjuden George Soros är en av de globalister som via sitt Open Society Foundation bidrar med ett enormt ekonomiskt stöd för diverse politiska grupperingar med subversiv agenda.

När det kommer till det vi ser hända just nu, med massförflyttningar av folkslag mot Europa, så drar Roland en liknelse.

— Om en båt anländer till en annan ocean och ombord har en mängd olika djurarter främmande för den nya miljön, så kommer det att sluta i katastrof. Den naturliga faunan rubbas och oordning uppstår. Det är inte bra för någon, men det är ytterst inte individernas fel, utan självklart de maktgalningar som sett till att detta uppstår. Det är lätt att förstå att var och en vill ha ett bättre liv. Om en eld tänds på ett ställe, så springer man till ett annat. Så fungerar helt enkelt den mänskliga naturen.

Förutom bankväsendet finns även andra maktfaktorer, ordnar, som även de har religiösa förtecken. Dessa har ingenting med kristendomen att göra, säger han, men i vissa länder måste man ”tro” på kristendomen för att få tillhöra gemenskapen, medan man i andra länder och andra ordnar, enbart bekänner sig till en ”högre makt”.

Enligt Roland Finser drivs inte de som styr vår värld endast av makt och pengar – det finns även ockulta och religiösa drivkrafter i bakgrunden.

Han pratar om Rotary, som lightversionen till Frimurarna och efter dessa kommer Godtemplarna och högst upp Illuminati. Han har inblick i dessa rörelser och säger att en ledarposition här når man inte genom att vara gullig och söt. Dessa ligger närmare ockultismen än något annat, och makten är stor. Det han vet genom sina kontakter är att de umgås med den så kallade eliten, har polisskydd på grund av sina positioner och självklart äger ett stort inflytande.

När Illuminati kommer på tal brukar människor direkt börja prata om konspirationsteorier. Roland menar att det är upp till var och en att bilda sig en egen uppfattning, men han säger sig veta att de existerar, befinner sig högst upp i matkedjan där de samarbetar både direkt och indirekt med andra maktfaktorer i världen. Dessa befinner sig samtliga inom samma sfär, delar samma mål och liksom ”krattar manegen åt varandra”.

Östeuropeisk propaganda från 1900-talet första del som illustrerar vilka som drar i trådarna.

Triangelformationen är symbolen för dessa ordnar. För den som är intresserad av symbolik föreslår Roland att man funderar över hur dollarsedeln ser ut, eller varför det sitter en pyramid på toppen av Goldman Sachs huvudbyggnad i Frankfurt.

Goldman Sachs-tornet i Frankfurt är krönt med en pyramid – en av frimureriets främsta symboler.

Roland säger att den gemensamma nämnaren vad gäller dessa ”dirigenter” är, som inledningsvis nämndes, jakten på makt och pengar, driven av ondska. De drar sig inte för att använda vilka satansfulla medel som helst, och de uppmuntrar på olika sätt världens befolkning till att hänge sig åt den nya religionen; egoismen. I egoismens namn kan allt som är vackert och heligt offras till förmån för en riklig men kortsiktig belöning. Relationer och lojalitet betyder inte längre särskilt mycket. Vän idag kan vara fiende imorgon om något ”bättre” dyker upp. Likadant ser det ut i parförhållandena. Egoismen får oss att tycka att otrohet, svek och dekadens tillhör det normala. Människan letar ständigt efter en slags ”berusning” som långsiktigt tänkande och lojalitet inte kan skänka i stunden på samma sätt.

— Allt detta gör oss väldigt utsatta som människor. I grunden är vi beroende av varandra, men det individuella tankesättet gör oss isolerade i våra egna tankar. Därför är vi så lätta att hjärntvätta, menar Roland.

Systemet visade sitt rätta ansikte under Göteborgsdemonstrationen
Roland hävdar till sist med bestämdhet att han tillhör den delen av mänskligheten som aldrig kommer att låta sig vare sig dirigeras eller köpas. Han kommer att fortsätta agera visselblåsare och frihetskämpe så länge det behövs. Efter Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg blev han ännu mer övertygad om att det faktiskt inte existerar någon verklig demokrati längre. I egenskap av säkerhetsexpert har han granskat en stor mängd tillgängligt material och tycker sig ha funnit övertygande bevis för att det fanns en fälla gillrad för demonstrationståget. Detta hade kunnat sluta i ett inferno.

— Här går man verkligen över alla gränser i syfte att stoppa en levande opposition. Att människor hade kunnat bli allvarligt skadade i tumultet tar man ingen hänsyn till. Det är återigen ren och skär ondska.

Det var Nordiska motståndsrörelsens Göteborgsdemonstration som fick Roland Finser att slutligen inse att Sverige helt saknar demokrati. På bilden syns sköldbärare vakta deltagarna från aggressiva poliser, som boxat in den tillståndsgivna samlingen med kravallpersonal och fordon. FOTO: Nordfront.se.

Roland vill också i sammanhanget lyfta fram det faktum att han nu insett att EU är en oerhört ”intelligent” konstruktion från början till slut. Dels kunde sionisterna och andra maktgalningar använda andra världskriget som anledning, men resultatet idag torde ju för var och en framstå som uppenbart. Helt plötsligt anses det som legitimt att låta främmande kulturer välla in i Europas länder utan hänsyn till verklig mångfald, det vill säga den mångfald som enbart kan bestå där folkslag lämnas i fred.

— I historisk tid har Europa kämpat emot muslimerna. Idag ska islam plötsligt anses som rumsren. Även Svenska kyrkan står med öppna famnen inför en religion som den borde stå i opposition mot. Ännu märkligare är det att inte ens ett land som Dubai tar emot sina egna muslimska bröder och systrar som sägs befinna sig i nöd.

Det pågår med andra ord mycket konstiga saker just nu i vår värld och det finns säkert anledning att återkomma till Roland Finser och hans tankar om samtiden lite längre fram.

LÄS MER: Återta makten från globalisterna!

Med tanke på det Roland berättat om Goldman Sachs och det intelligenta IT-system som gör att de kan upptäcka allt som skrivs om en viss Blankfein, så kan undertecknad inte låta bli att ställa en sista fråga innan vi avslutar intervjun.

Du är inte rädd för att uttrycka dig så här öppenhjärtigt kritiskt om en tidigare arbetsgivare som du också menar är fullständigt hänsynslös?

Roland funderar lite, säger att det är en bra fråga, och svarar sedan:

— Nej, jag är inte rädd av mig som person. Dessutom är dessa personer så mäktiga att det ska mycket till innan de känner sig hotade. Jag tror att de till och med kan hysa en viss beundran för personer som lyckats lista ut hur allt hänger ihop. De tänker nog att ”ja, låt honom hållas ett tag, så köper vi honom sedan”. Däremot hyser de ett enormt förakt för sitt eget lättlurade fotfolk, exempelvis de vänsterradikala ungdomar som springer omkring som småhundar på gatorna och skriker ut ”dirigenternas” budskap, utan att begripa att de är fullständigt duperade.

Läs om Nordiska motståndsrörelsens kampanj mot globalisterna som styr HÄR.

Har du också något du vill berätta, men som regimmedia aldrig skulle vilja ta upp? Sitter du på en unik insikt om hur Sverige eller världen styrs? Tveka inte att kontakta Nordfront på nordfront@redaktionen.se. Kom ihåg att Nordfront är en registrerad och grundlagsskyddad tidning, vilket innebär att vi omfamnas av källskydd. Du har därför all rätt att vara anonym i dina kontakter med oss.


  • Publicerad:
    2017-10-18 16:54