USA. Vit skolpersonal i Wisconsin, USA, uppmanas att bära ett vitt armband som en ”påminnelse om privilegium” för att de tillhör den vita rasen. På skolor i Wisconsin driver man sedan slutet av förra året ett projekt som går ut på att vita ska känna skuld för sin rastillhörighet. I samband med detta projekt får skolpersonal instruktioner om att bära vita armband ”som en påminnelse om ditt privilegium”. Knutet till projektet finns på hemsidan för delstatens utbildningsdepartement en utbildningssida om ”makt och privilegium” med ett artikelbibliotek om frågor som rör vit skuld och privilegium. Redan i den inledande texten väljer man att citera den feministiska judinnan Gloria Steinem. Elever på skolorna får följande instruktioner för att ”kritiskt undersöka hur privilegium fungerar”:
Sätt en lapp på spegeln eller datorskärmen som en påminnelse om att tänka på privilegium. Gör en daglig lista över hur privilegium tar sig uttryck och tagna eller inte tagna åtgärder för att bemöta privilegium. Finn en färgad person som är villig att hålla dig ansvarig för att ta itu med privilegium.
Flera föräldrar har reagerat på utbildning och en icke-namngiven förälder kallar det hela för ”indoktrinering”. Hon berättar om hur eleverna tvingades iväg till Wal-Mart för att lära sig om vitt privilegium. "De instruerades att gå och räkna antalet svarta och vita dockor", berättar föräldern och förklarar vidare: "Syftet var att dela upp och göra icke-vita till offer samt få vita att känna sig skyldiga och bli mer passiva." Föräldern berättade också hur hennes son fick ett diskjobb och arbetade runt 10 timmar per dag: --- Jag var så stolt över honom. Och sedan att ha en lärare som säger åt dig att du har dessa ej förtjänade privilegium – att på grund av du är vit inskränker du på något sätt andra människors rättigheter. Det är verkligen bara hemskt. Källor: Power and Privilege Public School Teaches “White Privilege” Class