FOLKUTBYTET. USA:s vita befolkningsandel som idag ligger runt 60 procent förväntas falla under 50 procent om 25 år, enligt en artikel på The Conversation.

Antalet vita i USA förväntas sjunka till under 50 procent av landets invånare, enligt en artikel i The Conversation.

Artikelförfattarna, Dudley Poston, sociolog, och Rogelio Sáenz, demograf, definierar ”vit” som en person som själv identifierar sig som (icke-latinsk) vit. ​

De vita utgjorde 90 procent av USA:s befolkning mellan 1920-50. Sedan började en nedgång för att nu alltså ligga runt 60 procent. För den yngre generationen är siffrorna än dystrare; redan nästa år väntas det finnas fler icke-vita än vita barn i USA.​

Orsakerna till vitas andelstapp är främst låga vita födelsetal och hög invandring av latinamerikaner och asiater.

Poston och Sáenz nämner att många vita känner sig frustrerade, bedragna och som främlingar i sitt eget land som en följd av demografiförändringen. Många av dem satte sitt hopp till Donald Trump, som de såg som någon sorts räddare, under 2016 års presidentval.​

Poston och Sáenz analyserar vidare att demografiförändringen skulle kunna leda till att man omdefinierar ”vit” till att inkludera fler grupper på samma sätt som att en gång ”ovita” grupper som irländare och italienare accepterades som vita då de sökte distansera sig från svarta.

Källa:
The US white majority will soon disappear forever


  • Publicerad:
    2019-05-03 15:30