USA. Trots att vita ständigt utmålas i massmedia och Hollywood som ondskefulla rasister, anser USA:s befolkning att de är minst rasistiska. Detta enligt en undersökning i USA.

Enligt en ny opinionsundersökning som presenterats av ansedda Rasmussen Reports anser amerikaner att vita är den minst rasistiska gruppen av tre alternativ. 37 procent av de tillfrågade anser att svarta är den mest rasistiska gruppen medan 18 procent istället anser att hispanics är det. Först på tredje plats kommer vita på 15 procent.

Intressant nog anser både svarta och vita att massmedias syn på vita som mest rasistiska inte stämmer. Svarta anser själva, liksom vita, att svarta är den mest rasistiska gruppen. Rasmussen Reports konstaterar att liberaler är den grupp som anser att vita är mest rasistiska. Studien visar också att det är fler amerikaner som anser att rasrelationer har försämrats än förbättrats.

Studien visar att 30 procent inte röstat på alternativen svarta, hispanics eller vita. Detta kan tyda på att de antingen haft svårt att bestämma sig eller att de hade föredragit att rösta på en annan grupp, exempelvis judar eller asiater.

Källa:
More Americans View Blacks As Racist Than Whites, Hispanics


  • Publicerad:
    2013-07-04 23:48