Richard Wagner har länge varit bojkottad i Israel, men nu ser det ut som om bojkotten kan hävas. I alla fall tillfälligt. I många år har de flesta av landets orkestrar vägrat att spela musik av den tyske kompositören på grund av hans antisemitiska åsikter. Nu ruckas det något på detta genom att en tillfälligt hopsatt orkester spelar vid det israeliska Wagnersällskapets sammankomst, som också innehåller fler programpunkter om tonsättaren.

Det är framförallt ”överlevare från förintelsen” som har hetsat för att ett förbud mot att framföra Wagners musik offentligt skall komma till stånd. Förbudet har aldrig haft stöd i lagen, men gruppens påtryckningar har medfört att de flesta israeler ändå betraktat det som en lag. Jonathan Livny, ordförande i israeliska Wagnersällskapet, har samlat musiker från över 100 olika orkestrar som tillsammans skall framföra Wagners verk.

Att Richard Wagner verkligen var antisemit styrks av en rad uttalanden från honom själv. Han skall bland annat ha sagt “I hold the Jewish race to be the born enemy of pure humanity and everything noble in it.”

År 1850 gav Wagner ut en skrift, Das Judenthum in der Musik, under pseudonymen Karl Freigedank. Här behandlar han judefrågan i allmänhet och i synnerhet de judiska tonsättarna Giacomo Meyerbeer och Felix Mendelssohn. I denna skrift återfinns frasen ”Verjudung der modernen Kunst”, varmed Wagner menade att judar inte förmår skapa modern seriös konst; de imiterar och skapar ytlig konst, och förstör därmed den tyska konsten.

Wagner – Die Walküre


  • Publicerad:
    2012-06-03 23:44