FRIA TIDER. Fria Tiders chefredaktör Widar Nord menar nu på att Europa bör bojkotta Israel.

boycott_israel

Fria Tiders chefredaktör Widar Nord menar på att Europa bör bojkotta Israel.

Widar Nord, chefredaktör för Friatider.se, publicerade i natt en ledarartikel som bland annat menar på att Israel startar ”blodiga krig” mot palestinierna:

Ständigt varierar de officiella förklaringarna till att Israel kände sig tvunget att starta och fullfölja ännu ett blodigt krig i Gaza

Widar Nord.

Widar Nord.

Han menar även på att människor borde ifrågasätta de argument som den judiska staten och judisk massmedia i Västvärlden fört fram som argument för kriget:

När över 1.800 arabiska liv har släckts finns det goda skäl att ifrågasätta de argument som Israel och internationell media för fram som orsaker till kriget.

Widar skriver också att USA, genom sin vetorätt i FN:s säkerhetsråd, saboterar varje försök att exempelvis placera fredsbevarande styrkor i Gaza:

Säkerhetsrådet, där USA har vetorätt, kommer därför aldrig att tillåta att fredsbevarande trupp sätts in i Gaza, trots att området är litet och konflikten idealisk för just utländska fredsbevarande trupper. Inom EU hindrar liknande krafter effektivt varje diskussion om handelssanktioner mot Israel, trots att unionen blixtsnabbt inför sanktioner till höger och vänster när exempelvis Ukraina eller Ryssland inte gör som USA vill.

I ett kraftfullt avslut på sin krönika menar Widar att Europas allmänhet själva kan bestraffa Israel genom frambringa handelsbojkott mot ”hela Israel som förbrytarnation”:

Om denna nya tragedi kan leda till något positivt så är det kännbara åtgärder från den europeiska allmänheten, där fler företag måste börja bojkotta produkter inte bara från ockuperat område (som livsmedelsjätten Tesco tvingades göra i veckan efter ett omfattande konsumentuppror) utan från hela Israel som förbrytarnation. Det kommer inte att skapa fred i Mellanöstern, men kanske kan det göra Israel mindre benäget att döda tusentals civila i ännu ett krig om fem år.

Fakta: Israelisk expansionism / ”Det utlovade landet”

År 1897 grundade den judiska bankirfamiljen Rothschilds, framförallt genom baron Edmond de Rothschild, organisationen First Zionist Congress.

Baron Edmond de Rothschild.

Baron Edmond de Rothschild.

Organisationen kom att ta över Rothschildsfamiljens biståndsarbete till judar i Palestina, och planerade sitt första möte i München, samma år. På grund av lokalt judiskt missnöje flyttades dock mötet till Basel, Schweiz, och ägde rum den 29 augusti.

Till ordförande för den sionistiska organisationen valdes Theodor Herzl. På mötet deltog 200 deltagare från 17 olika länder, och de fåtal icke-judar och kvinnor som fanns på plats hade inte rösträtt. På mötets andra dag, 30 augusti, skrevs ”Basel-programmet” vars första punkt var följande:

1. Understödja bosättande av judiska jordbrukare, hantverkare och köpmän i Palestina.

I samtal med en delegat vid First Zionist Congress, Litman Rosenthal, sade Herzl följande:

Ett europeiskt krig är nära förestående. Det stora europeiska kriget måste komma. Med min klocka i hand kan jag invänta detta fruktansvärda ögonblick. Efter att det stora europeiska kriget avslutas kommer en fredskonferens att sammanträda. Vi måste vara redo för den tiden.

Kriget som Herlz talade om utspelade sig 17 år senare, i form av första världskriget, 1914 — 1918. Under kriget mobiliserade sionisterna USA till att understödja England i utbyte mot att de sistnämnda lovade att ”främja upprättandet av ett judiskt hemland i Palestina”, något som kom på pränt genom den så kallade Balfourdeklarationen, som adresserades direkt till lord Walter Rothschild.

Den 2 november 1917 adresserar den brittiske utrikesministern Arthur James Balfour den judiska bankiren lord Walter Rothschild.

Den 2 november 1917 adresserar den brittiske utrikesministern Arthur James Balfour den judiska bankiren lord Walter Rothschild.

Den avhoppade topp-sionisten Benjamin Freedman menade dock på att skeendena kring Balfourdeklarationen var betydligt mer cyniska. Hans ord gällande skeendena var ”Vi [USA] blev indragna i första världskriget enbart för att sionisterna skulle få Palestina”.

Freedman menade även på att sionisterna sagt följande till britterna: ”Vi får in USA på er sida i kriget, om ni ger oss Palestina. Priset ni måste betala är Palestina.”

Uppemot 20 miljoner människor dog av direkta krigsorsaker från första världskriget. Ententmakternas blockad av tyska hamnar före och efter fredsslutet orsakade ytterligare många civila offer.

Sionisternas flagga, år 1897.

Sionisternas flagga, år 1897.

I sina dagböcker menade Thedor Herzl på att Israel sträckte sig ifrån ”Brook of Egypt [förklaring: biblisk angivelse för en numera icke-existerande ådra av Nilen, i Egypten] till Eufrat [förklaring: den västra floden i flodparet Eufrat och Tigris i Irak]”, i ett så kallad Stor-Israel”.

Dessa idéer utgör än idag hörnstenen för mäktiga sionistiska fraktioner inom Benjamin Netanyahus nuvarande regering, partiet Likud, samt inom den israeliska krigsmakten och underrättelsetjänsten.

"Det utlovade landet": det kanske är därför som sionisterna inte är intresserade av fred?

”Det utlovade landet”, ”Stor-Israel”, som det israeliska etablissemanget eftersöker.

Ytterligare läsning om israeliska planer på expansionism återfinns här.

Källa:
Status quo till varje pris


  • Publicerad:
    2014-08-07 11:30