JUDISK MAKT. I ett öppet brev hyllar Robert Singer, ordförande för World Jewish Congress, Youtubes censur av filmer med nationalsocialistiskt eller förintelseförnekande innehåll.

På sin officiella blogg presenterade Youtube förra veckan en uppdaterad policy gällande så kallat hate speech (hatbudskap) genom att specifikt förbjuda ”filmer som främjar eller förhärligar nazistisk ideologi, som är diskriminerande per definition” och genom att ta bort ”innehåll som förnekar att väldokumenterade våldsamma händelser, som Förintelsen, har ägt rum”.

Youtube skriver också att ”förutom att ta bort filmer som bryter mot våra policies, vill vi också minska spridningen av innehåll som är i gråzonen”.

I ett brev till Susan Wojcicki, verkställande direktör på Youtube, skriver nu World Jewish Congress (WJC) ordförande Rober Singer:

Som du är väl medveten om är alla typer av radikalt innehåll ett allvarligt problem, och det judiska folket är ofta måltavlan för sådant viralt och hatfyllt material

Youtubes senaste ställningstagande mot spridandet av hat och förintelseförnekande är tydliga steg i rätt riktning. Genom att avlägsna dessa farliga lögner från er plattform gör ni internet till en säkrare plats för alla användare. WJC och jag själv hoppas att Youtubes agerande i den här frågan kommer att bli en ny standard för branschen.

För att det inte ska råda något tvivel om vilka som håller i taktpinnen skriver Singer vidare:

Vi hyllar er för att ni har vidtagit konkreta åtgärder för att avlägsna dessa hatiska filmer, och som medlem av ert trusted flagger-program ser jag fram emot att fortsätta vårt ömsesidiga samarbete med att eliminera alla uttryck av antisemitism, hatbudskap och förintelseförnekande.

Hela brevet från Robert Singer kan läsas här.

Källor:
WJC commends YouTube ban on content promoting Nazi ideology and Holocaust denial
Youtube. Our ongoing work to tackle hate


  • Publicerad:
    2019-06-10 12:35