integrationspolis

SVENSKFIENTLIGHET. I Göteborg är minst två poliser engagerade i en så kallad integrationsgrupp. För ett tag sedan var en av poliserna, Ulf Boström, på besök i Borlänge för att lära Borlänge kommun hur de kan integrera sina främlingar på ett lyckat sätt. En del av denna kampanj var ett offentligt föredrag där man lockade med musik och gratis mat. I annonsen kunde man läsa att ”gammelsvenskar” nu kunde få chansen att mingla med ”nysvenskar”. I media gissade arrangörerna att det kunde dyka upp mellan 50 till 500 personer. För Nordfronts räkning var vi fyra personer som beslutade oss för att besöka mötet. Med oss fyra lockade mötet endast sammanlagt 16 personer. Det måste ses som ett enormt misslyckande med tanke på den uppmärksamhet mötet fick innan, samt att man faktiskt lockade med gratis mat.

”Sverige som Somalia för 150 år sedan”
En av ”höjdpunkterna” på detta möte var just Ulf Boströms föredrag om integration. Han inledde sitt föredrag med att berätta om vilken härlig stad Göteborg är med alla sina nationaliteter. Han nämnde ingenting om gängkrig, gruppvåldtäkter m.m. som kommit i massinvandringens spår. Sedan talade han om att landet Somalia ligger cirka 150 år efter Sverige i utvecklingen. För att bevisa sin tes nämnde han när olika lagar kommit till i vårt land. Som exempel nämnde han att fram till 1864 var det lagligt att aga sin hustru. Underförstått antydde han att alla gjorde detta innan det blev förbjudet. Ulf hade flera liknande exempel på hur likt Sverige var Somalia för bara 150 sedan.

Tradition av kvinnofrid
Efter föredraget pratade jag med Ulf och poängterade att vi i Norden inte någonsin har behandlat våra kvinnor så illa som man idag gör i Somalia. I den nordiska kulturen har tvärtom kvinnan haft en hög ställning. I vår gamla religion har vi kvinnliga gudinnor såsom Idun och Freja. Den senare en fruktbarhetsgudinna som definitivt inte var omskuren eller var tvungen att beslöja sig för att inte bli våldtagen. Nornorna är i fornnordisk tro kvinnliga väsen som spinner framtidens trådar och kan väl nästan ses som de mäktigaste av alla gudaväsen. Även om man skulle gå tillbaka 25 000 år, skulle man inte komma till ett samhälle som är som Somalia idag. På detta gav Ulf bara svepande svar. Man fick lite intryck av att han inte riktigt själv trodde på det han predikade men att det som integrationspolis var hans jobb. Ungefär samma känsla som när tidigare polischef Göran Lindberg höll föredrag om könsdiskriminering och sexualbrott.

Integrationspolis ett olagligt jobb?
En polisman i sin yrkesutövning får inte ta politisk ställning. Detta framgår ganska tydligt i lagen om offentlig anställning:

Lag (1994:260) om offentlig anställning
7 § En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.

Att vara för integration och massinvandring är ett politiskt ställningstagande. Det borde därför bryta mot ovanstående lag. Självklart skulle en anmälan inte leda någonstans men det är ändå värt att notera.

Hot om totalitära åtgärder
I eftersnacket med Ulf Boström passade han på att hota med att dränka alla som samhället ser som kriminella i Östersjön med en sten bunden kring kroppen. Han sa att det endast behövs en liten lagändring för att detta skall ske. Polisen hade sådana register och sådan ”koll” att de skulle kunna utföra detta massmord på bara tre månader. Hela mötet smygfilmades då vi anser att det är viktigt att dokumentera sådana här i våra ögon olagligheter. Nedan kan ni se ett utdrag från mötet.


  • Publicerad:
    2013-05-05 20:30