INRIKES. Den 18 mars 2013 fattade Högsta förvaltningsdomstolen beslut om att inte ta upp ett mål angående, om politiskt oliktänkande kan arbeta som väktare.

Under 2008 fick Rickard Ekman (då länsledare i NSF) anställning som väktare i ett auktoriserat bevakningsföretag. För att få arbeta som väktare i auktoriserade bevakningsföretag krävs ett godkännande från Länsstyrelsen, vid denna kontroll inhämtas uppgifter från polisens brottsregister,  även en kontroll i säkerhetspolisens register genomförs.

Utdraget från polisens brottsregister visade att Ekman var helt ostraffad. Uppgifterna från SÄPO innehöll uppgifter om Ekmans, helt lagliga, politiska engagemang under 20 års tid.

I juni 2009 kom Länsstyrelsens beslut i saken, i beslutet kan man läsa att Ekman brister i medborgerlig pålitlighet, med denna motivering beviljas inte det tillstånd som krävs för att arbeta som väktare och Rickard Ekmans anställning vid bevakningsföretaget upphör.Under de följande åren överklagade Rickard Ekman Länsstyrelsens beslut, han ville bland annat få ett klargörande vad som avses med bristande medborgerlig pålitlighet. I kammarrättens dom kan man läsa:

Det är i målet ostridigt att Rickard Ekman vid tidpunkten för Länsstyrelsens prövning inte förekom i vare sig belastnings- eller misstankeregistret. Det har i målet heller inte framkommit några uppgifter om att han numera skulle förekomma i nämnda register. Han förekommer dock i Säkerhetspolisens register. Enligt de uppgifter som har kommit fram vid registerkontrollen har Rickard Ekman relativt nyligen vid flera tillfällen förekommit i sammanhang som gör att hans pålitlighet kan ifrågasättas ur säkerhetssynpunkt. Kammarrätten bedömer därför att han på grund av bristande medborgerlig pålitlighet för närvarande inte kan anses lämplig för anställning i bevakningsföretag.

I frågan om vad som anses angående medborgerlig pålitlighet skriver man:

Att lämna en uttömmande uppräkning av de olika omständigheter som kan vara av betydelse vid en prövning av någons pålitlighet från säkerhetssynpunkt och att inbördes rangordna dessa efter betydelse, är inte möjligt.

Då Högsta förvaltningsdomstolen i mars 2013 beslutade att inte bevilja prövningstillstånd i målet, var detta avslutningen på en över fyra år lång process, som fastslagit att politiskt oliktänkande inte får arbeta som väktare i Sverige.

Källa:
Högsta förvaltningsdomstolen fastslår politiskt motiverat yrkesförbud i Sverige


  • Publicerad:
    2013-03-22 17:00