YTTRANDEFRIHET. Med anledning av Motståndsrörelsens demonstration i Göteborg konstaterar Nils Funcke att det är lagligt att uppmana till revolution. Funcke menar att det till och med är lagligt att uppmana till politiskt våld, vilket Motståndsrörelsen inte ens gör.

Nils Funcke är en journalist och yttrandefrihetsexpert som ofta går emot den politiskt korrekta censurivern i Sverige.

Inför Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg har Funcke i Expressen argumenterat mot Bonniertidningens kulturskribent Per Wirtén som vill att Motståndsrörelsens demonstration av politiska skäl ska flyttas till en mindre central plats.

I det sista debattinlägget från Funcke som publicerades igår konstaterar han att det enligt svensk lag är lagligt att förespråka till och med blodiga revolutioner:

Att i allmänna ordalag förespråka politiskt våld är en sak. Det är och bör förbli en rättighet att förespråka såväl en oblodig som blodig revolution. Det gäller oavsett om man vill införa republik och hänga den siste kapitalisten i den siste prästens tarmar, ha ett klasslöst samhälle eller en rasren nation. Det tål demokratin.

Att däremot konkret uppvigla, planera eller utföra våldsdåd är en annan. Sådana gärningar är brottsliga och ska lagföras. Men brott utförs av individer även om ingripanden ibland leder till att ligor eller organisationer slås ut.

Avslutningsvis skriver Funcke att Bonnierlakejen Wirtén ”vill förvandla polismyndigheten till en åsiktspolis” och att denne egentligen ”borde hysa större tilltro till sin egen förmåga att argumentera i stället för att begränsa andras rättigheter”.

För mer information om Motståndsrörelsens demonstration den 30 september gå in på Revoltera.nu.

Källa:
Man ska få förespråka politiskt våld


  • Publicerad:
    2017-09-08 10:20