1 MAJ. Dalarnas Tidningarnas förre politiske chefredaktör skriver i tidningen att Nordiska motståndsrörelsen inte har rätt till mötesfrihet. Resonemanget byggs upp genom lögner, halmgubbar och en förvirrad syn på vad demokratin är.

Hans Nordén beklagar sig över inskräningar i yttrandefriheten i andra länder.

Journalisten Hans Nordén skriver idag en förvirrad och absurd krönika vars budskap bryter mot alla rättsprinciper. Bland annat anser Nordén att oppositionella som Nordiska motståndsrörelsen skall betraktas som skyldiga tills motsatsen är bevisad.

Hans Nordén har tidigare varit politisk chefredaktör hos just Dalarnas Tidningar, men skriver nu under tidningens debattsektion. Idag är Nordén frilansande journalist, författare och föreläsare.

Nordén är en hycklande liberal globalistvurmare med en märklig demokratisyn. I en tidigare ledarartikel på DT förklarar han sig som en anhängare av Pussy Riot och förvarar gruppens skändande av katedralen i Moskva – alltså en brottslig handling – eftersom gruppen för en ”kamp för demokrati och mänskliga rättigheter”.

I samma artikel talar han om att de feministiska huliganerna fängslades för sina brott enbart på grund av ”Putins inskränkningar i yttrande- och mötesfriheten”. Nordén anser alltså att brottslingar kan få begå brott om de är ”demokrater”, men att Motståndsrörelsen inte ska få demonstrera för att de är ”antidemokrater”.

Vill förvägra oppositionella mötesfriheten
I dagens DT-artikel Nej, att vägra nazisterna demonstrationstillstånd är inte intolerans – utan nödvändigt demokratiförsvar torgför Nordén åsikten om att demokratin när som helst kan ändra den demokratiska spelplanen och anta formen av ett ett totalitärt system – fast fortfarande kalla sig för en demokrati. Bland annat ska demokratin kunna göra avkall på svensk grundlag och vägra oppositionella att hålla möten. Det är detta som är ”demokratiförsvar”. Nordén skriver:

För mig är polisens beslut att låta Nordiska motståndsrörelsen marschera på klassiskt nazi-maner från Dalregementet – en symbol för försvaret av demokratiska fri- och rättigheter – obegripligt och oförlåtligt.

Historien har åtskilliga exempel på hur grupper och individer med antidemokratiska ambitioner utnyttjat svagheter i den liberala demokratin till sin fördel – samma svagheter som ofta framhålls som demokratins styrka.

Demokratin ska enligt Nordén alltså inte finnas till för dem som systemet och dess hantlangare anser ha ”antidemokratiska ambitioner”, samtidigt som det är en svaghet av demokratin att tillåta kritik i demokratisk ordning.

Det Nordén istället eftersträvar är att politiskt oliktänkande ska betraktas som kriminella och skyldiga tills motsatsen är bevisad. Nordén förutsätter nämligen att polisen vet att Nordiska motståndsrörelsen kommer att utföra brottsliga handlingar under 1 maj-demonstrationen i Falun. Ett ”demokratiförsvar” inför den kommande demonstrationen vore alltså att avslå Motståndsrörelsens demonstrationsrätt.

Det hade nämligen inte varit några som helst problem att på laglig grund avstyra spektaklet. Ty den grundlagsskyddade demonstrationsfriheten gäller inte olagliga åsikter som ”hets mot folkgrupp”.

Nordén tycks mena att polisen borde ha en Precrime-avdelning som här i filmen ”Minority Report”. I filmen kan polisen även lagföra personer som man ”vet” kommer begå brott i framtiden.

Som bevis för att Motståndsrörelsen skulle begå hets mot folkgrupp anför Nordén exempel från 12 november-demonstrationen i Stockholm.

NMR demonstrerade så sent som i december förra året i Stockholm skanderades antisemitiska och rasistiska slagord som ”ut med packet” och ”häng dem”. Likheterna med 20- och 30-talens Tyskland var uppenbara. Allt medan ordningsmakten passivt såg på.

Vilka de antisemitiska slagorden skulle vara lyckas Nordén dock inte specificera. Inte heller verkar Nordén vara medveten om att det inte finns någon svensk lag beträffande ”rasism”, däremot finns det en hets mot folkgrupp-lag som uppenbarligen inte är applicerbar på något av slagorden som användes under 12 november-demonstrationen förra året eftersom varken polis eller åklagare påstått att något av de sanktionerade slagorden skulle ha brutit mot lagen.

Tidigare har Nordéns journalistkollega Göran Greider också uppmanat till att inskränka mötesfriheten för Nordiska motståndsrörelsen medan samtliga partier i Falu kommunfullmäktige arbetar för att på sikt dra in denna. Deras desperata försök att stoppa Motståndsrörelsens framfart har dock bara resulterat i att ”demokratins” representanter visat sina rätta ansikten, inte att stoppa oppositionellas rätt att hålla möten. Motståndsrörelsen kommer att demonstrera i Falun den 1 maj. Slut upp du med och slå ett slag för yttrandefriheten!

Källa:
Nej, att vägra nazisterna demonstrationstillstånd är inte intolerans – utan nödvändigt demokratiförsvar


  • Publicerad:
    2017-04-24 23:45