ANSVARSUTKRÄVANDE Den ukrainske presidentens vision, som han framförde under torsdagen, om en tribunal med uppgift att ensidigt åtala den ryska stridande sidan för krigsbrott, har uppbackning från USA.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj krävde på torsdagen en särskild domstol med den uttalade uppgiften straffa Ryssland specifikt. Kravet framfördes på Internationella brottmålsdomstolens (ICC) konferens på temat ansvarsutkrävande för krigsförbrytelser begångna av stridande parter i Ukrainakonflikten.

Zelenskyj åberopade de senaste ryska missilattackerna mot Ukraina inklusive beskjutningen i staden Vinnytsia på torsdagsmorgonen samt förstörelse av bostadshus, ett vårdcenter och olika transportnav. Den ukrainske presidenten blev i sin framställan känslosam och frånerkände ryska stridande mänskliga egenskaper:

— Detta är en fräck handling av rysk terror. Människor kunde inte ha gjort det. De är odjur! Åtta missiler, varav två träffade centrum. I detta ögonblick dog 20 personer, bland dem tre barn, ett stort antal skadade, sade han.

Ensidigt ansvarsutkrävande inte en ny idé

USA:s utrikesdepartement lanserade redan i maj ”ett program för att samla in och analysera bevis för Moskvas krigsförbrytelser”, och betonade därvid att programmets resultat kommer att delas offentligt.

Kreml har å sin sida anklagat USA för hyckleri genom sitt hot om stöd till ett ensidigt ansvarsutkrävande enkom mot Ryssland via ett internationellt forum, och har då pekat på USA:s brist på ansvarstagande för sina egna krigsbrott.

Den högsta Kreml-tjänstemannen Dmitrij Medvedev varnade tidigare denna månad för att USA kommer möta ”Guds vrede” om man bidrar till ansträngningarna för att starta en internationell tribunal med uppgift att åtala ryssar specifikt.

På Instagram skrev Medved:

Tanken att straffa ett land som har en av de största kärnkraftspotentialerna är absurd. Och den utgör potentiellt ett hot mot mänsklighetens existens.