MILITANT GLOBALISM Ukrainas judiske president hotar med att utebli från det Nato-möte i juli, som han specialinbjudits till, om Kiev inte dessförinnan får en tydlig färdplan för sitt upptagande i krigsalliansen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommer enligt Financial Times (FT) inte att närvara vid NATO-mötet i Litauen i juli om han inte god tid innan beviljas de säkerhetsgarantier han efterfrågat, samt får en tidsplan för landets anslutning till alliansen. I tidningen står att läsa:

Zelenskyj har klargjort för Natos ledare att han inte kommer att närvara vid toppmötet i Vilnius utan konkreta säkerhetsgarantier samt en färdplan för anslutning.

Ukraina ansökte formellt om anslutning till den USA-ledda krigsalliansen i september 2022, med argumentet att det kollektiva försvar, som Nato tillhandahåller medlemmarna är nödvändigt för Kievs säkerhet gentemot Ryssland. En väpnad attack mot en medlem ska enligt alliansens stadgar ”betraktas som en attack mot dem alla.”

Stödet uppges svagt hos de största medlemsländerna

Medan Ukrainas ansökan om ett medlemskap har ett oreserverat stöd av de nordiska och baltiska staterna, såväl som Polen, föreslog Frankrikes president Emmanuel Macron så sent som i onsdags att Kiev erbjuds ”något mellan den säkerhet som Israel erbjuds och ett fullfjädrat medlemskap.”

FT citerar fyra icke namngivna högt uppsatta Nato-tjänstemän som i april ska ha tillkännagivit att USA och Tyskland de facto motsätter sig upprättandet av ”några djupare band överhuvudtaget” mellan Ukraina och alliansen, samt att man utesluter en färdplan för ett ukrainskt medlemskap.

Förra månaden sade Dereck Hogan, den högsta tjänstemannen i det amerikanska utrikesdepartementet med ansvar för europeiska angelägenheter i ett pressuttalande:

— Vi kommer att leta efter sätt att stödja Ukrainas euro-atlantiska strävanden, men just nu är de omedelbara behoven praktiska – och därför bör vi fokusera på att stärka landets försvars- och avskräckningsförmåga.

Stoltenberg: ”Alla medlemsländer är för ett ukrainskt medlemskap”

I april hävdade Nato-chefen Jens Stoltenberg i ett offentligt uttalande att samtliga Natos medlemsländer är för Ukrainas upptagande i alliansen, och att de dessutom är övertygade om denna anslutning kommer att förverkligas – ett uttalande vars korrekthet ifrågasatts på många håll.

— Alla Natoallierade är eniga om att Ukraina kommer att bli medlem. President Zelenskyj har mycket tydliga förväntningar, vi har diskuterat detta, sade Stoltenberg då.

Ryska röster

Moskva betraktar Natos expansion österut som ett hot mot landets nationella säkerhet, och har uppgivit alliansens expansionssträvanden som en avgörande anledning till Rysslands militära konflikt med Ukraina. Rysslands vice utrikesminister Mikhail Galuzin fastslog nyligen i parlamentet att Ukrainas neutralitet är en av förutsättningarna för en varaktig fred mellan de två länderna.

Det ryska utrikesministeriets talesperson Maria Zacharova menar att Natos underblåsande av Kievs förhoppningar om ett medlemskap syftar till att höja landets stridsmoral i konflikten med Ryssland:

— Natos målsättning för sin kampanj i Ukraina är ”seger mot Ryssland” – och för att motivera Kiev lovar man acceptera landets upptagande i alliansen efter konfliktens slut.

För att återgå till Zelenskyjs eventuella deltagande vid Nato-toppmötet i Vilnius den 11-12 juli så kommenterar mötets värdinna Litauens premiärminister Ingrida Simonyte enligt Reuters att det skulle vara ”mycket tråkigt” om någon kunde tolka toppmötet som ”en seger för Ryssland”.