SVERIGE 2015. Är du en zigenare som tigger i Stockholm? Då kan du nu få gratis mat, preventivmedel, hälsokontroll, hygienartiklar och ersättning för förlorad arbetsinkomst medan du deltar i projektet.

tigge rom

Stockholm, Göteborg och Malmö har gemensamt sökt bidrag från Europeiska Socialfonden för att dra igång projektet ”Bättre hälsa” nästa år.

Projektet riktar sig uteslutande till tiggande zigenare och tanken är att dessa ska lära sig att ta hand om sig själva. Tanken är att projektet ska bidra till  ”ökad kunskap om egenvård, före­byggande hälsovård, sexuell hälsa samt ge information om preventivmedel och sex på egna villkor”.

Vikarierande socialborgarrådet Ewa Larsson (MP) förklarar varför Stockholms kommun valt att satsa på projektet:

– Att göra det möjligt för kvinnor att ha kontroll över sin hälsa är avgörande. Jag har talat med Läkare i världen som har en lokal i Stockholm, och jag har sett vidden av problemet vid besök på en klinik i Rumänien som tar emot romska kvinnor. Där handlar det mycket om mödrahälsovård och sexuell rådgivning, de tar emot väldigt unga kvinnor – barn – som inte förstår varför de är gravida, säger hon.

Projektet har satt som mål att nå 250 kvinnor de tre städerna och kommer att bjuda på mat, fri hälsokontroll, fria ­hygien- och sanitets­artiklar samt kondomer.

Eftersom de deltagande zigenarna kommer att behöva avsätta fyra timmar i veckan, fördelat på två tillfällen, under en månads tid diskuteras också hur man ska kunna ersätta zigenarnas förlorade arbetsinkomst medan de deltar i jippot.

Ewa Larsson hoppas också att projektet kan hjälpa till att bryta ner vissa patriarkala strukturer inom den zigenska kulturen då detta projekt riktar sig till kvinnor.

Källa:
Kritik mot sexkurs för romer


  • Publicerad:
    2015-08-26 14:50