Allt fler svenskar vill se teknokrati eller en stark ledare

53 procent vill se experter snarare än folkvalda ta beslut i viktiga frågor 20 procent anser att autokrati är bättre än demokrati.