Jobbskapande som maktmedel

I tider där arbetslösheten blir allt högre så blir det också viktigare att kunna ge en annan människa jobb På detta sätt ökas makten betydligt mer för uppnår man inte kritisk massa på antalet röster så får man inte makt.