OPINION Människans lojalitet finns hos den som delar ut möjligheten att köpa in brödet. Vad ger mer makt för nationalsocialister idag? Jobb eller röster?

Ett av de säkraste sätten att få massans lojalitet under fredstid är att ge dem en stadig försörjning som möjliggör att de kan köpa föremål som åtminstone bibehåller och allra helst expanderar deras valmöjligheter i livet. Arbetslösheten under Weimar-republiken hade lett till att tyskar svalt ihjäl eller begick självmord för att undvika svältdöden. Adolf Hitler och de tyska nationalsocialisterna visade upp hur viktigt ett arbete var för en människa på 1930-talet när de använde sin politik för att ge människor en stadig försörjning och därmed möjligheten att rycka upp sig från misären de befann sig i. Detta skapade i sin tur lojalitet och framtidstro, något som fanns hos stora delar av befolkningen ända tills krigets slut och trots de allierades terrorbombningar mot de civila.

Det är därför massan så ofta tyr sig till dagens kapitalister, till både vårt och marxisternas förtret. Vårt förtret för att dagens kapitalister är antingen vår värsta rasfiende eller rasförrädare. Marxisterna idag går i armkrok med kapitalisterna när det kommer till att utöka liberala rättigheter. Skiljelinjen mellan dem är att marxisterna vill ha en ekonomisk omfördelning av kapital för att möjliggöra samma frihet för varje individ medan kapitalisterna anser att lite sådant får förekomma, mest för att tillgodose massan. Annars skall småborgarna få njuta av sitt eget arbete medan kapitalisterna skall få njuta av sin utsugning av folket.

För att kunna skapa jobb till merparten av massan så måste man idag vara en storkapitalist eller ha kontroll över staten, alternativet en kombination. Detta vet våra fiender om och därför motarbetar de oss med kraft även i den här sfären av potentiellt maktinflytande (mer om detta senare). Det är alltså dyrt, resurskrävande och det tar lång tid att bygga upp något som utökar ens makt inom detta område. Men när det är gjort så utökas lojaliteten till den som delar ut brödet över tid så länge man inte agerar slavdrivare. Vinst från företaget ökar möjligheterna till nya förvärv eller expandering av företaget.

Demokratiförespråkarnas propaganda är att massan förstår demokrati och därför vill ha det. Men detta är felaktigt, massan förstår inte demokrati. De flesta skulle nog inte klara av att bli utfrågade om hur styrelseskicket idag fungerar. I USA klarar en tredjedel av USA:s medborgare medborgarskapsprovet som ges till de som ansöker om att bli medborgare i nationen. I Sverige så förväntas ett medborgarskapsprov vara klart år 2025. Precis som jag beskrev innan har massan en tilltro till kapitalism som tillgodoser deras förväntningar i tillräckligt hög grad, vilket gör att de har en tilltro till det demokratiska styrelseskicket som kapitalisterna har valt att använda sig av. De flesta idag har jobb, invandrare har betydligt mindre och därför blir också deras lojalitet mindre, vilket man kan se i dagens samhälle.

Hur mycket känner ni att er röst är värd?

Politiker har medvetet bankat in i människor att allmän rösträtt är en extremt viktig rättighet. Politikerna önskar självklart att få folk att använda sig av denna rättighet vart fjärde år för att legitimera dagens system. För att ge er läsare en tankeställare, hur mycket anser ni att er röst är värd?

Låt oss säga att du mot fem procentenheter av inkomstskatten du betalar tar bort din möjlighet att rösta. Är du då villig att göra det? Kanske du behöver ett räkneexempel för att se det tydligare. Du tjänar 300 000 kronor om året och inkomstskatten är på 30 procent. Du betalar därför 90 000 kronor om året i inkomstskatt. När du avsäger dig din röst, då behöver du betala 75 000 kronor. På en valcykel så får du rösta i tre val, kommunfullmäktige, region och riksdag. Men tar du erbjudandet så får du betala 60 000 kronor mindre i skatt. Nu kanske någon känner att de vill ha mer eller någon nöjer sig med mindre, men oavsett så kan vi väl komma överens om att din enda röst inte gör någon signifikant skillnad i valen?

Skulle man vara flera som går ihop och avsäger sig sin allmänna rösträtt så blir det snabbt pengar, pengar som man senare kan investera med. Ett annat sätt att förstå hur obetydlig din röst är att du försöker sälja den till någon, hur mycket tror du en person är villig att betala varje år för att få din röst? Hur mycket tror du makthavare i staten hade varit villiga att ge dig för din röst? Antagligen hade du inte fått mycket för den. Politikerna förstår att den enskilda personens röst är inte värd någonting, det är därför de gärna vänder sig t.ex. till imamer eller företrädare för etniska grupper.

Den enda gången din röst är mer värdefull än mitt ovanstående exempel är när du tillsammans med andra kan göra att någon annan får makten. Det är därför klanröstning är så mycket mer effektivt för att tillgodose sig makt med än om du bara röstar ensam. Nu redovisar inte partierna vad de ger klanerna eller de religiösa för deras röster men jag tror knappast att det är gratis. De som får stå för fiolerna är ensamröstarna och alla de andra skattebetalarna.

Med allt detta sagt så har jag kommit till pudelns kärna, att makt får man från flera sfärer och att få in pengar så att man kan skapa jobb till människor ger makt över samhället. Jag kommer att återkomma till lite lösa funderingar hur detta skall åstadkommas i min nästa text. Vikten med detta är mest att tända en gnista för de som känner att de har förmåga till entreprenörskap och är nationalsocialister eller vill bistå ideologin och människorna.

Antagligen kommer jobben att ge oss mycket mer makt än röster eftersom det kritiska antalet röster inte kan uppnås för majoritet i riksdagsvalet och regionsvalet. Det finns dock fortfarande möjlighet att säkra mandat och vinna majoritet i kommuner de närmaste decennierna.