Nordfront tar tacksamt emot insändare från läsare som vill dela med sig av sina åsikter i något ämne. Här går vi igenom vad som gäller för insändare på Nordfront och hur insändare bör vara utformade.

Vem får skriva insändare?

Vem som helst får skriva insändare till Nordfront. Man behöver inte vara anhängare av någon särskild ideologi eller organisation. Men ju mer avvikande från vår allmänna redaktionella linje en insändare är, desto mer intressant och välskriven måste den vara för att vi ska publicera den.

Insändare vs nyhetsrapportering

En insändare är en personlig och tyckande text. En person som skriver en insändare uttalar sig inte å Nordfronts vägnar utan uttrycker vanligtvis sin egen mening. Insändare skiljer sig från de nyhetstexter Nordfront publicerar under redaktionen. En vanlig nyhetstext innehåller inte egna åsikter och reflektioner på samma sätt som insändare oftast gör. De som istället för insändare är intresserade av att skriva objektiva nyhetstexter kan kontakta Nordfronts nyhetsredaktör på simon.holmqvist@nordfront.se

Anonymitet

Det går bra att skriva insändare under pseudonym, men Nordfront föredrar om möjligt att insändare skrivs i eget namn då detta ger mer tyngd till åsikterna. Om du skriver i eget namn är det mer sannolikt att en kontroversiell insändare släpps igenom än om du skriver under en pseudonym. I vissa fall kan redaktionen också kräva att identiteten på den som skrivit en insändare är känd för oss även om insändaren ska publiceras under pseudonym. Detta gäller framför allt kontroversiella insändare, om det inte är några direkta konstigheter med insändaren behöver vi inte nödvändigtvis veta vem skribenten är.

Vad ska en insändare innehålla?

En insändare innehåller utöver författarens namn/pseudonym en rubrik, ingress, bild och brödtext. Du som skribent skriver rubrik och brödtext. Brödtexten är huvudtexten som utgör själva insändaren. Högst upp i en artikel, innan brödtexten, ligger en ingress som fungerar som introduktion och sammanfattar insändarens huvudbudskap. Om skribenten vill går det bra att skriva ett eget förslag på ingress, annars löser redaktionen det när insändaren publiceras.

Det som återstår sen är att välja en bild till insändaren. Ofta kan redaktionen lösa detta åt dig, men det underlättar vårt arbete om du som skriver insändaren föreslår en bra bild. Att välja en bra bild är viktigt då det väcker intresse och sätter ton för insändaren. Utöver huvudbilden som publiceras på löpsedeln kan man ha fler bilder inlagda i en insändare, men oftast räcker det med en bild – speciellt om insändaren är kort.

Bilder och upphovsrätt

Det är viktigt att bilder som publiceras i insändare är bilder med fri licens för att undvika upphovsrättsbrott:

Nordfront rekommenderar alla att söka bilder på Pixabay eller Wikimedia Commons som har stort utbud av fria bilder. Bifoga sedan länkar till de bilder ni vill ha med i er insändare så ser vi till att bilderna publiceras med rätt licens.

Skicka in färdiga insändare

Läs igenom din egen insändare en eller två gånger och ta bort alla fel du hittar innan du skickar in den till Nordfront. Ett annat knep kan vara att låta en kamrat läsa igenom och komma med synpunkter på insändaren innan du skickar in den. Insändare med för många språkfel kommer att refuseras, likaså insändare som kraftigt avviker från ovanstående instruktioner. Färdiga insändare skickas till redaktionen@nordfront.se