KOMMENTAR I den här texten kommer jag slå hål på uppfattningen att liberalism och demokrati är samma sak. Jag kommer även kommentera de senaste dagarnas politiska utspel i abortfrågan.

När inte folkviljan går ihop med den liberala ideologin så är plötsligt inte demokrati något positivt. Detta visades väldigt tydligt av de politiska partiernas företrädare igår. Partierna hade kunnat hurra ut. — Tack för att folket nu får större en större demokratisk möjlighet att välja nivån av rätten till abort istället för en handfull domare! Men så är inte fallet. Anledningen till detta är att liberalism och demokrati inte är synonymer.

Miljöpartiets partiledare Märta Stenevi försöker sig på att koppla ihop begreppen demokrati och liberala aborträttigheter.

Fruktansvärt beslut!! En enda ska bestämma över en kvinnas kropp, och det är hon själv. Det är en sorgens dag när kvinnors rättigheter slås sönder, och därmed ett grundläggande fundament för demokratin.

Märta Stenevi

Märk också i tweeten att hon säger att det endast är kvinnan som skall bestämma över sin kropp. Så är inte fallet i Sverige eller i hennes egna parti. Miljöpartiet förespråkar inte fri abort mig veterligen. Men jag kanske inte skall vara för hård mot henne, då hon antagligen var hysterisk när hon skrev det. Jag ringde därför upp hennes pressekreterare Caroline Wiklund, men hon var nog för bräcklig för att ha ett samtal med mig eftersom hon la på så fort jag presenterat att jag kom från Nordfront.

Istället för att rakt ut sammanföra demokrati och liberalism som Stenevi gjorde så har andra politiska företrädare andra retoriska knep. Centerpartiets partiledare Annie Lööf skriver:

Igår en krossad aborträtt i USA, i natt ett avskyvärt våldsdåd med terrormotiv i Oslo. Kampen för och försvaret av den liberala demokratin och människors fri och rättigheter viktigare än någonsin.

Annie Lööf - min fetning

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson skriver snarlikt på Facebook:

Rätten för varje kvinna att själv bestämma över sin kropp och sitt liv är en grundläggande individuell rättighet i en liberal demokrati.

Ulf Kristersson - min fetning

Varken Kristersson eller Lööf ljuger, de använder sig istället av det retoriska knepet att kalla det för en ”liberal demokrati”. När liberaler styr i en demokrati så väljer de självfallet att kvinnor skall få ha rätt till abort utan att det ifrågasätts såvida graviditeten inte har gått för långt. Men genom att skriva ut det som de gör så försöker man knyta ihop demokrati och liberalism.

Liberalerna ger extra skydd åt sina egna idéer

Liberalismens rätta ansikte visar upp sig vid sådana här tillfällen när deras idéer förlorar makt och därför tycker jag det är viktigt att fullt ut exponera det så att fler kan se vad liberalismen egentligen är. Liberalerna önskar att deras idéer skyddas extra mycket, då stoppar man in idén i konceptet de mänskliga rättigheterna eller grundlagarna, där redan många andra liberala idéer finns. Nu pratas det även om att grundlagsskydda den nuvarande abortlagstiftningen. Dessa koncept påpekar man ofta att de är okränkbara. Någon som önskar att på demokratisk väg ändra dessa lagar eller rättigheter blir ofta starkt attackerad i den liberala pressen. De svartmålas på allehanda sätt, inte sällan framställs de som odemokratiska fastän de försöker få förändring på demokratisk väg.

Liberalismen och dess följare har sedan andra världskriget slut passat på att försöka bygga upp allt fler vattentäta skott mot förändringar av deras idéer och principer. Det är svårt att få till förändring, ofta behövs det absolut majoritet i flera val för att kunna åstadkomma förändring. På det sättet kan liberalerna förlora ett val eller två men ingen riktigt förändring från deras idéer sker. Då och då röstar liberalerna själva igenom grundlagsändringar som säkerställer deras makt och beskär människors friheter, men då är det istället bra och nödvändigt.

Demokrati kontra individuella rättigheter

Det liberala statsskickets stora svårighet är att balansera demokrati och individens rättigheter. Folket skall inte kunna rösta bort andra människors rättigheter hur lätt som helst, därför behovet av absolut majoritet i många fall. I en demokrati skall människor få höra de olika politiska företrädarna debattera mot varandra och sedan avgöra vem som debatterade bäst och rösta fram dem. Politiker skall få uttala sig hur de ser på saker och ting. Problemet som uppstår för liberalerna är att vissa politiker och människor inte önskar att samhället styrs med liberala värderingar, de har en annan syn på vad medborgarna skall ha för rättigheter. För att lösa det här problemet har liberalerna bestämt att vissa grupperingar inte skall få synas i den allmänna debatten. Nordiska motståndsrörelsen är ett sådant exempel. I Finland valde man att förbjuda organisationen, Sverigedemokraterna var så, och är till viss del fortfarande. Vissa ord, uttryck eller idéer skall inte få spridas till allmänheten. Lagstiftningen hets mot folkgrupp är ett liberalt maktmedel där människor som för fram åsikter som inte är liberala nog straffas med böter eller fängelse.

Därmed begränsar liberalerna oppositionen mot dem och tar bort demokratiska element i statsskicket till förmån för att säkerställa de rättigheter de anser att individer skall ha. Men är inte individuella rättigheter bra? Absolut, fråga bara Achmed, Mohammed och Mbungo, de tycker att asylrätten som gör att de får rätt att bo i Sverige är jättebra. Att Sverige till viss del styrs genom auktoritära liberala metoder är självklart. Värre är det i andra länder, efter att Finland förbjöd Nordiska motståndsrörelsen så går det att argumentera för att Finland är en auktoritär liberal stat med vissa demokratiska inslag. Tyskland är definitivt en auktoritär liberal stat, efter det förlorade kriget pådyvlades de en konstitution där hot mot individens rättigheter inte får ske, såklart efter liberal tolkning. Paradoxalt blir det så att partier som vill förändra individers rättigheter förbjuds och får deras rättigheter beskärda med motiveringen att de vill ta bort andra människors rättigheter.

Då kan man tycka att även liberalerna själva borde bli förbjudna men eftersom det är de som håller käppen så slår de självklart inte den i sitt eget huvud utan endast sina politiska fienders. Belgien valde istället för att att förbjuda den belgiska politikern och partiledaren Daniel Féret att ställa upp i parlamentsval under 10 års tid efter att han dömts för ”hatiska uttalanden” mot islam och muslimer. Europeiska unionen upprätthöll den här domen med motiveringen att den belgiska politikern önskade beskära andras individuella rättigheter och därmed måste hans rättigheter begränsas. Alltså anser jag att man kan se Belgien och Europeiska unionen som auktoritärt liberala.

Vi lever i en värld där liberala idéer styr

De liberala idéernas spridning är så omfattande att socialister allt mer pratar och upprätthåller liberala koncept som de mänskliga rättigheterna, en mer permanent förändring ända sedan Sovjetunionen föll. Förvisso har sådana här rättigheter som abort även funnits i socialistiska samhällen och det går att argumentera att marxismen och liberalismen skiljer sig åt endast på det ekonomiska planet, de vill båda två maximera individens rättigheter, Liberalerna anser att fri marknadsföring gör detta medan marxisterna vill dela upp all produktionen rättvist till alla medborgare.

Denna sammanslagning gör att de har en enorm makt, framförallt i pressen där man hetsar mot alla som inte håller med dem. Jag kan inte finna några uttalanden från Sverigedemokraterna efter beslutet att federalt riva upp aborträtten. Anledningen till att de håller låg profil är för att vissa av deras väljare faktiskt vill göra inskränkningar i aborträtten, de måste därför balansera på bommen för att inte trilla ned i något läger. Media i Sverige har under midsommarhelgen varit i hysteri men jag har inte sett några samordnade attacker mot Sverigedemokraterna, kanske inte media vill förarga abortmotståndarna i partierna genom att gå till attack? Alternativt kan det vara att medierna inte vill ge Sverigedemokraterna utrymme att förklara att de har samma liberala abortpolitik som alla andra, därmed skiljer sig de inte i frågan och kanske fler unga kvinnor kan lockas till partiet.

Idag går Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch ut och vill ha abortkontrakt där dagens aborträtt skall skyddas. Ett utspel, säkerligen med att locka till sig unga kvinnor och ett utspel som cementerar ett allt mer partipolitiskt okristligt synsätt till förmån för ytterligare liberalism. Kanske hon straffas för detta genom att abortmotståndarna i hennes parti får nog och gör över till Sverigedemokraterna. En viss kritik mot henne vädras på Twitter men hon får stöd av de som vill ha likadan aborträtt som idag.

Media har lyckats slå på både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna så att de har ändrat sin politik från en kristen grund där livet anses heligt till en mer liberal. Allt för att de bägge partierna inte skall förlora väljare som är så sexuellt liberaliserade själva att de anser att det är normalt att en befolkning måste utföra 40 000 aborter varje år trots både sexualupplysning och preventivmedel. Ebba Busch är själv en produkt av denna liberala indoktrinering. Liberalerna skriker ibland om människovärde, men det är inte fostrens människovärde, snarare används begreppet när någon har krökt håret på en stackars kriminell invandrare.

En som däremot inte kan hålla sig är Åsa Beckman på judiskt ägda Dagens Nyheter som inte kan låta bli att utnyttja tillfället att slå mot Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Antagligen vet dessa partier att det är bäst i sådana här lägen att stänga stormluckorna helt. Jag ringde till Sverigedemokraternas pressekreterare och de ville inte ge några kommentarer till händelsen. Jag antar att andra journalister redan gjort det och de fått snarlika svar eller svaret om att Sverigedemokraternas inställning i frågan inte längre skiljer sig mot de andra partierna. Att inte ge svar på den här frågan är kanske taktiskt rätt. Judisktägda medier och public service är ökända för att felcitera eller förvanska uttalanden, men att inte säga något säger också något om Sverigedemokraterna själva, att de anammar en liberal vinkling på frågan.

När de judiska medierna hetsat upp liberalen till frenesi, då hukar sig de ”konservativa” och går långsamt med på deras liberala politik. Sverigedemokraterna är det bästa exemplet, från ett visst abortmotstånd, motstånd mot Nato och EU så har man nu anpassat sig till de övriga liberala partierna. Men inte nationalsocialisterna, det är därför vi är så hatade av det liberala etablissemanget, men vi är i alla fall fria i sinnet även om vi får smaka på käppen då och då. Men vi ger igen när vi får chansen.