Bilder

Alla bilder som det står att Nordfront är upphovsman till har licensen CC BY-NC-SA 4.0. Detta är en Creative Commons-licens som säger att icke-kommersiella aktörer får använda våra bilder och till och med modifiera dem, så länge de skriver att bildens upphovsman är Nordfront och länkar till vår hemsida.

Kommersiella aktörer får ej använda våra bilder på något sätt.

Artikeltext

Det är fritt att citera ur artiklar på Nordfront. Icke-kommersiella aktörer får också återpublicera enstaka osignerade artiklar i dess helhet, så länge man i artikeln tydligt uppger att den är hämtad från Nordfront och länkar till vår hemsida.

Ljud och film

Poddar och filmer producerade av Nordfront får spridas fritt i oredigerat skick av privatpersoner.