Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Jonas Nilssons nya bok om Orania släpps idag

Skildrar det boerska nybyggarprojektet i Sydafrika Paralleller dras till vårt folks framtid i Europa.

Patriotism – Yukio Mishimas blodiga novell

Andreas Ljung har läst den japanske författarens kanske mest kända verk Reflekterar över dess våldsamma innehåll samt värdet av lojalitet.

Guillaume Fayes böcker som aldrig skrevs

Inflytelserik och nationell fransk författare dog 2019 Nu avslöjas vilka bokplaner han hade.

Kapitalism och marxistisk socialism styrs mot samma mål av samma makt

Kapitalism och marxism är bara två sidor av samma mynt Christian Hamilton har läst Kerry Boltons ”Revolution from Above”.

Finsk utgåva av Min kamp

Finsk bokhandel stoppade försäljning av ”Min kamp”

Versionen innehöll inte ”kritiska kommentarer” Påstås ha ”kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen”. 

Blir icke-vita sanna nationalsocialister om de har naturens lagar som rättesnöre?

Debatten fortsätter om organisering Hansson kommenterar Emmas artikel Nationalsocialism – mer än bara organisering. 

Vem är nationalsocialist?

Det finns människor som kallar sig nationalsocialister men som inte är organiserade Kan de då ses som nationalsocialister?

Min kamp - en bok skriven av Adolf Hitler.

Hitler om idealism, organisering och offervilja

Utdrag ur kapitlet ”Folk och ras” i Mein kampf Hitler om idealismens rötter och betydelse för folkets samhällsbyggande förmåga.

Professor som stödjer Svenska Akademien missförstår nationalsocialismen

KULTUR. En professor i litteraturvetenskap med djupa kunskaper om litteratur men bristfälliga om nationalsocialism hävdar – med anledning av ett uppmärksammat rättsfall – att ”nazisterna” inte förstår diktaren Tegnér.

Bemästra livet

KAPITEL 20. Att bemästra livet är en stor och komplicerad uppgift, men de som tagit till sig denna skrifts budskap har tagit de första stegen på vägen.

Uppoffring och avsägelse

KAPITEL 19. Att göra uppoffringar och avstå från saker är ofta nödvändigt och handlar inte om att hata livet, utan om att värna livet samt sträva framåt och uppåt.

Artighet

KAPITEL 18. Artighet är en viktig egenskap som visar mognad och får samspelet människor emellan att fungera friktionsfritt.

“Zucht” – tukt och avel

KAPITEL 17. God tukt och avel garanterar en sund själ i en sund kropp. Det tyska ordet för detta är ”Zucht”.

Renhet

KAPITEL 16. Renhet är inte bara ett yttre attribut, det är också ett inre karaktärsdrag.

Rättvisa

KAPITEL 15. Att vara rättvis är både komplicerat och viktigt. Ofta måste man vara hård mot såväl sig själv som andra för att vara rättvis.

Tapperhet

KAPITEL 14. Hela folket – män och kvinnor, unga och gamla – kan och bör vara tappra på sitt eget sätt.

Hjärtlig godhet

KAPITEL 13. Det är viktigt att agera godhjärtat mot sina kamrater. Att alltid försöka förstå, inspirera och hjälpa varandra.

Karaktärsstyrka

KAPITEL 12. Karaktärsstyrka ger disciplin och förmågan att leva balanserat och i harmoni med folkets natur.

Ödmjukhet

KAPITEL 11. Goda ledare och stora personer är ödmjuka mot sina folkkamrater och naturen.

Tålamod – att kunna vänta

KAPITEL 10. Tålamod och förmågan att kunna vänta utan att förlora beredskapen är viktiga egenskaper i många kritiska situationer.

Uthållighet

KAPITEL 9. Livet är en lång kamp och bara de uthålliga når sina mål.

Kärlekens kraft

KAPITEL 8. Kärleken skapar nytt liv och skänker kunskap. ”Sann visdom äger bara de som har en oändlig kärlek för livet.”

Förtroende

KAPITEL 7. Förtroende är viktigt. Både självförtroende och förtroendet mellan individerna i en gemenskap.

Tysk tro

KAPITEL 6. Tron på det egna folket och någon form av högre kraft kan vägleda folket in i framtiden.

Politisk frihet

KAPITEL 5. Politisk frihet är viktigt men kräver ett friskt och moget folk som kan hantera friheten, utan att spåra ur i anarkistiskt revolterande mot de naturliga hierarkierna och den sunda ordningen.

Inre frihet

KAPITEL 4. En människa med inre frihet står inte och faller utifrån yttre omständigheter eller andra människors nycker och infall.

Livsbejakande

KAPITEL 3. Att ha en positiv och livsbejakande inställning till tillvaron är viktigt.

Rörelse

KAPITEL 2. Livet innebär för den nordiska människan rörelse på alla plan.

Förpliktelse

KAPITEL 1. Förpliktelsen till folket, folkets natur och livets heliga lagar i stort är det som driver oss till att agera moraliskt och hedervärt.

Förord

LITTERATUR. Klockan tolv idag släpper Nordfront det första kapitlet till boken ”Bemästra livet” som vi har översatt från tyska. Här ger vi en kortfattad introduktion till boken och författaren.

Evig front

KAPITEL 20. I det sista kapitlet summeras skriftens budskap på ett kärnfullt sätt.

Fanatism och saklighet

KAPITEL 19. ”Ingen mildhet, ingen medelmåttighet, inga halvmesyrer, ingen vacklan och inget ifrågasättande, inget käbbel och inget tvivel” – vi är fanatiker och kombinerar vår fanatism med saklighet.

Att leda människor

KAPITEL 18. Vad utmärker en god ledare? Hur skiljer sig det nordiska ledarskapet från andra former av ledarskap?

Om njutning

KAPITEL 17. Njutning som syftar till verklighetsflykt är ur nationalsocialistisk synvinkel problematisk. Syftet med njutning bör istället vara att förstärka verkligheten.

Kroppsvård

KAPITEL 16. Nationalsocialister har ett naturligt förhållningssätt till den egna kroppen.

Ensamhet

KAPITEL 15. Ibland måste man i ensamhet reflektera över sina handlingar och livet i stort.

Festivaler och firanden

KAPITEL 14. Fester och firanden är en naturlig del av livet. Här beskrivs tre olika kategorier av firanden som vårt folk firar.

Lidandet

KAPITEL 13. Lidande är en del av livet, men en nationalsocialist frossar inte i sitt lidande. Världen blir inte en bättre plats av att vi lider och tycker synd om oss själva, endast genom segerrik kamp kan vi skapa en bättre värld.

Om glädjen

KAPITEL 12. Nationalsocialismen är en livsbejakande världsåskådning som uppmuntrar sina anhängare till att känna glädje.

Vördnad

KAPITEL 11. Vad innebär det att känna vördnad? Och vad känner vi vördnad inför?