DEBATT Organisering är den logiska slutsatsen för en nordbo som har kommit fram till att denne vill bevara den nordiska rasen genom att studera världen utifrån en biologisk världsåskådning.

För det första är nationalsocialismen en världsåskådning och inte en ideologi. En världsåskådning är ett sätt att se världen. Den omfattar allt ifrån de sociala strukturerna till universums oändlighet. Den ger svar på i princip allt och berör varje del av människans stund på jorden till ett näst intill andligt plan. [...] Att vara nationalsocialist, att praktisera nationalsocialism, är att bekänna sig till naturen och dess lagar.

Nationalsocialism – mer än bara organisering

Två saker vill jag belysa från det ovanstående citatet. Nationalsocialism är, likt Emma skriver, en världsåskådning endast och inte en ideologi. Det andra är att nationalsocialisten har naturen och dess lagar som rättesnöre.

Eftersom livsfilosofin byggs på naturens lagar så krävs det att vi har en förståelse för denna. Om vi observerar naturen så ser vi att organismer har olika strategier för att sprida sig. Om vi tittar på människan så kan vi se att det finns olika möjliga strategier för att få evolutionära fördelar på exempelvis ras, land, region, stad, by, grupp, familj och individnivå. Det finns fler konstellationer men jag valde att begränsa mig.

En individ som har en biologisk världsåskådning kan alltså se att det finns i naturen flera olika strategier att tillgå i den evolutionära kampen.

För att ge två helt hypotetiska exempel

På en av Afrikas stäpper bor en 27 år gammal neger. Han är korkad som en sten och har lidit mycket under sitt liv på stäppen. Sjukdom och svält har tagit hans fru och barn. Hans liv är allmänt miserabelt då han själv ofta går hungrig och benet hans värker varje dag. En dag så kommer en ung vit kvinna som tycker synd om honom. Hon vårdar honom och ger honom mat.

Till slut förälskar de sig i varandra. Hon berättar om en kall plats långt bort därifrån och att de kan flytta dit tillsammans så att han kan få läkarvård för sitt onda ben. Det finns fri mat, sjukvård, boende och i detta system så får man föda hur många barn man vill. Stäppnegern tänker efter att han har hört förslaget, den här kvinnan är betydligt mer intelligent än mig. Hon verkar leva i ett samhälle som är mycket bättre än mitt, här gassar bara solen hela dagarna vilket gör att jag får svårt att arbeta. Han beslutar sig för att följa med henne och när de anländer i norr så infrias allt det kvinnan säger till honom.

I Tyskland bor en vit man, han läser på nätet att den judiska folkgruppen har mest makt i hela världen, de är framgångsrika i det de hänger sig åt och varenda gång de attackeras så ser de till att media och resten av samhället fördömer dessa attacker mot dem. Han berättar detta för sin bror som också håller med honom om saken. Dessa två är själva inte särskilt framgångsrika men de bestämmer sig nu för att gå ut på jakt efter varsin rik judisk kvinna. Till slut lyckas de snärja varsin och den judiska gruppen accepterar dem och de barn de fått tillsammans med de judiska kvinnorna, vilket gör att deras barn kommer i framtiden få förmånen att själva kalla sig judar.

Dessa två historier vittnar om tre personer som tolkat världen efter naturens lagar precis som i den nationalsocialistiska världsåskådningen som Emma pratar om. Genom att observera naturen så tänker de utifrån ett biologiskt perspektiv och de har kommit fram till att deras valda strategier gynnar dem själva evolutionärt. Även om du som läsare skulle anse att de har valt en felaktig strategi, så har de ändå valt dessa strategier utifrån en analys av naturen och dess lagar.

Enligt Emma borde då även dessa tre personer ses som sanna nationalsocialister. Om hon skall vara intellektuellt hederlig.

Nu kanske det rycker i ögonlocken på vissa och justeringar görs i stolen – skulle dessa exempel vara nationalsocialister?

Jag själv tycker inte att de skall ses som nationalsocialister och jag skall försöka förklara varför.

Världsåskådning, ideologi och politik

Jag tog inte upp världsåskådning som koncept i min artikel, men Emma gjorde och hennes svar har lett till att jag själv ger ett eget svar till henne.

I en biologisk världsåskådning hittar du olika svar beroende på vilken ras du är, vilken individ eller grupp du tillhör och kanske vart du befinner dig i livet. Men även vilken karaktär individen har. Är den individualistiskt lagd eller är den kollektivistisk? Nationalsocialismens grund bygger på ett sådant synsätt men man har uttolkat detta från den europeiska rasens perspektiv. Genom denna uttolkning bygger man upp politik och ideologi. Jag gjorde det i min artikel om organisering och Emma har faktiskt även gjort detta i sin.

Att hushålla med jordens resurser är att tänka nationalsocialistiskt. Att inte rasblanda utan se till den biologiska mångfalden inom alla arter inklusive människan är nationalsocialism. Att värna om våra bin och den biologiska mångfalden är nationalsocialism. 

Politik är för mig taktiken för att få så många med i den ideologi som man valt. Att inte rasblanda som Emma säger är uttolkat från världsåskådningen där både hon och jag anser att vi kommer ha evolutionära fördelar om vi lyckas sammanföra alla vita människor av europeiska börd och att dessa måste hålla med om att rasen inte skall blandas ut. Vi motsätter oss därför rasblandning ur en vit nationalsocialistisk ideologisk synvinkel men för en ras som anser sig själv som lägre stående än andra kan det till och med vara önskvärt med rasblandning för att knyta bättre genmaterial till sina efterkommande. För en annan ras eller grupp så kanske inte en stark stat eller ens en nationell gemenskap är viktigt att bygga upp.

Nationalsocialisten har alltså en grundsyn på världen där man följer naturens lagar och att du kommer fram till den ideologiska slutsatsen att den europeiska rasen måste bevaras till varje pris och därför behöver ideologiska och politiska strukturer byggas upp för att kunna förverkliga detta mål. I mitt resonemang kan även icke-vita då bli kallade nationalsocialister men det görs på grundvalen att de förstår vikten av att bevara den vita rasen och framförallt lever efter det. Inte för att de har en biologisk världsåskådning.

Är man överens med mig om att det viktigaste är att rasen bevaras, ja, då har få människor någon egentlig ursäkt till att inte organisera sig i Nordiska motståndsrörelsen. De som är undantagna av mig är personer som har höga positioner i statsapparaten eller i finansföretag eller media. Där kan de göra mer nytta än i en organisation. Men för de allra flesta så finns det tusen ursäkter men inga giltiga skäl om det inte är så att man förbereder livet för medlemskap om några månader.

Jag väljer att avsluta min artikel genom att citera Vera Oredssons kommentar till min förra artikel. Där hon målar upp att det kommer finnas folkgemenskap, men det kommer även finnas ett vi och dem. Vi nationalsocialister och de som vi kommer försöka leda till att bli bättre nordbor. Vill du inte vara ”dem”? Organisera dig.

Adolf Hitler yttrade : Jag är fullkomligt medveten om att jag kan inte göra hela tyska folket till nationalsocialister - men jag kan göra dem till bättre TYSKAR. Som vi kan säga att vi nog inte förmår att göra hela svenska folket till nationalsocialister men vi kan leda folket att bli bättre SVENSKAR med folkgemenskap. Kommer hela Norden i sammanhanget gäller slutsatsen även där. En riktig nationalsocialist är organiserad till ett parti som öppet kallar sig nationalsocialistisk.