Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Ansvar

Artikel av Martin Saxlind Om konceptet extremt ägarskap, ansvarskultur och vem som är skyldig till den nationella rörelsens misslyckanden.

Expo attackerar gamers i ny rapport

”Hatkulturen mot kvinnor, icke-vita och hbtqi+personer lever och frodas” bland gamers Expoläsare får lära sig vad ord som ”bannad” betyder.

Drottning Elizabeth II:s platinajubileum

Arvid Ekdahl kommenterar den moderna monarkismen ”Har hon stolt och effektivt burit facklan som hennes förfäder gav henne?”

Toppklassiga aktivism-filmer av Junge Tat

Nordfront uppmärksammar den schweiziska aktivistgruppen Se de toppklassiga aktionerna!

Brekerstaty.

Samvete och ära

Jacob Vullum jämför begreppen ”samvete” och ”ära” Hur fungerar begreppen i det moderna samhället? 

Framtidens aristokrati

”Vi bör söka vår framtida aristokrati där ’bomberna faller’ och inte i närheten av enorma bibliotek” Nestor resonerar kring vart framtidens aristokrati kommer att uppstå.

Maskivrande Obama håller masklös fest för hundratals

De i den styrande klassen följer inte de restriktioner som de ålägger folket Läckta bilder från Obamas 60-årsfest visar hur han själv och andra celebriteter festar utan hänsyn till Corona.

Rättvisa

KAPITEL 15. Att vara rättvis är både komplicerat och viktigt. Ofta måste man vara hård mot såväl sig själv som andra för att vara rättvis.

Ödmjukhet

KAPITEL 11. Goda ledare och stora personer är ödmjuka mot sina folkkamrater och naturen.

Den auktoritära staten

IDEOLOGI. Asbjørn Nielsen har läst boken ”Hitlers Revolution” och förklarar här vad en auktoritär stat enligt boken betyder.

Hedonistisk individualism vs folklig kollektivism

INSÄNDARE. Fredrik Alfredson attackerar i den här insändaren individualismen och ställer den mot nationalsocialismens folkliga kollektivism.

Att leda människor

KAPITEL 18. Vad utmärker en god ledare? Hur skiljer sig det nordiska ledarskapet från andra former av ledarskap?

Ansvar

KAPITEL 5. Vårt folk tar ansvar för sina handlingar, det är för oss främmande att skylla på miljö och yttre omständigheter eller mänsklighetens svaga natur och bristande moral.

Joseph Goebbels om ledarskap

22 april 1929 Denna dag publicerade Joseph Goebbels artikeln ”Der Führer” i tidningen Der Angriff.

Motståndskraft

BOKTIPS. Henrik Gustafsson berättar här om Navy SEAL-veteranen och politikern Eric Greitens bok ”Resilience – Hard-Won Wisdom for Living a Better Life”.

Ambassadörer för Nordens framtid

KRÖNIKA. Med anledning av tidens senaste händelser och det hårdnande tonläget i både debatter och kommentatorsfält kan man behöva stanna upp och tänka efter lite hur vi framställer oss i media, både vår egen och fiendens

Att leva som nationalsocialist

Nationalsocialismen är det ursprungliga, naturliga och vetenskapliga sättet att tänka och se på världen. Det är både en återgång till våra förkristna förfäders sätt att tänka samt en högre insikt om vår plats i kosmos, en högre medvetenhet som vi har lyckats nå genom rasens ansamlade historiska erfarenheter och vetenskapliga upptäckter.