LITTERATUR Magnus Stenlund har skrivit ett stort verk om svenskarnas äldre historia med avstamp i forntiden. I en ledarmonolog resonerar han om vad som har varit hans drivkraft.

Magnus Stenlund, född 1962, syns till vardags i SwebbTV där han varje vecka håller ledarmonologer samt verkar som kommentator i Veckans nyhetsanalys. Men han är också författare, och har nu kommit i hamn med ett stort bokprojekt om svenskarnas historia, som börjar i forntiden och sedan rör sig kronologiskt framåt genom fyra böcker. På detta projekt har han lagt tolv år av sitt liv, vilket han uppskattar till ca 25 000 timmar. Böckerna utgör tillsammans över 2 300 sidor.

I en av sina ledare pratar han om drivkraften bakom detta. Dels handlar det om att han vill återuppväcka förståelsen hos svenskarna om vad det innebär att vara svensk. Dels handlar det om att väcka upp patriotismen hos svenskarna och få oss att kämpa för vårt land. För ett litet folk är nationalismen helt nödvändig, menar han.

Han ser sin egen generation som en avvikande generation mot allt svenskar har varit historiskt och vad det innebär att vara svensk, och han använder hårda ord om den:

— De svarta fårens generation. De ynkliga och nyttiga idioternas. De fega kräkens. De som inte borde ha rätt att kalla sig svenskar. Vi tillhör den – hur mycket vi än skulle vilja att det inte var så.

Stenlund önskar nu att hans böcker läses för Sveriges ”söner och döttrar” för att vi igen ska bli de vi egentligen är.

Magnus Stenlunds bokserie består av Blodet och jorden, Svärdet och gudarna och Ynlingakonungarna del 1 och 2. Böckerna kan köpas i SwebbTV:s butik.