Nordfront.se är en partipolitiskt obunden nättidning. Vår kärnverksamhet är skriftlig nyhetsrapportering, men vi skriver också andra texter som vi hoppas ska vara informativa och inspirerande. Vidare översätter vi viktigt material till svenska samt sänder både radio och webb-tv.

Målet med vår verksamhet är att verka folkbildande och folkstärkande. Vi vill helt enkelt uppmuntra våra läsare till att göra motstånd mot allt som skadar vårt folk och arbeta för att skapa en bättre framtid för svenskar och andra nordbor.

Nordfront anser att ideologi är väldigt viktigt i vår folkliga befrielsekamp och många av våra medarbetare är anhängare av den nationalsocialistiska världsåskådningen. Med detta sagt anser vi ändå att ideologisk substans är viktigare än specifika etiketter, varför vi tycker att det räcker att beskriva tidningens gemensamma redaktionella linje som nationellt socialistisk. I korthet innebär detta att vi vill ha ett etniskt homogent samhälle som genomsyras av en livsbejakande kultur och skyddas av en stark stat av lagom storlek. En vidareutveckling av vad som menas med detta kan ni läsa i artikeln ”Vad vi står för”.

Som en tidning och ett medieprojekt är vår roll framför allt att granska och kritisera dagens samhälle samt utbilda och stärka våra läsare. Då vi inte är en organisation som försöker ena medlemmar och allmänhet bakom ett specifikt politiskt program kan vi ha en betydande yttrandefrihet och åsiktsbredd på vår hemsida, men det finns ändå ideologiska ramar och gränser som vi inte kommer kliva utanför.

Chefredaktör för Nordfront.se är Martin Saxlind och Elin Reinhardt är ansvarig utgivare. Mer information om redaktionen hittar ni på sidan som heter just ”Redaktionen”.

Stöd Nordfront genom att dela vårt innehåll på sociala medier, donera pengar eller bli skribent!