Dagens datum 27 juli: Denna dag 1932 håller Hitler ett valtal där han anklagar de parlamentariska partierna för att ha förstört Tyskland.

Den 15 juli 1932 hade Adolf Hitler under slutet av NSDAP:s valkampanj hållit en appell till nationen i radio. I talet förklarar Hitler nationalsocialisternas syn på folkgemenskap och ger också en förklaring till partiets strävan (och beslut ett år senare) att avskaffa partiväsendet.

Nu, efter tretton år, efter att de har förstört allt i Tyskland, har tiden äntligen kommit för deras egen eliminering. Huruvida dagens riksdagspartier existerar eller inte har ingen betydelse, det är däremot nödvändigt att den tyska nationen hindras från att falla helt i ruiner. Därför är det en plikt att besegra dessa partier, för i syfte att trygga sin egen existens måste de riva nationen sönder och samman om och om igen.

Tolv dagar senare, den 27 juli 1932 i Eberswalde, förklarar Hitler i ett valtal Tysklands kaotiska och ohållbara situation och nationalsocialisternas strävan mot ett starkt och enat Tyskland. Hitler avfärdar i talet återigen det parlamentariska systemet då han menar att landets hela 34 partier enbart representerar sina egna klasser och intressegrupper och att bara NSDAP ser till hela nationen och folket.

Hitler säger i talet att den demokratiska Weimar-republiken haft 13 år på sig att bevisa sig men inte kunnat uppvisa några som helst resultat för att ta Tyskland ur den ekonomiska och sociala katastrofen. Istället har alla klasser och intressen, trots Weimar-republikens 34 partier, blivit utblottade, ruinerade och bankrutta med en arbetslöshet på sju miljoner tyskar.

Hitler säger vidare att motståndare kallar nationalsocialisterna, på grund av denna antiparlamentariska inställning, för intoleranta och samarbetsovilliga personer. Hitler svarar att ”vi är toleranta” och utlovar att ”begrava alla dessa (partier)” och ena Tyskland.

Fyra dagar senare, 31 juli, hölls val där NSDAP med 37 procent för första gången blev det största partiet i Tyskland. Den 5 mars vann NSDAP en jordskredsseger i riksdagsvalet och bildade majoritet tillsammans med de tysknationella. Hitler höll sitt ord – han begravde inte bara de demokratiska och sinsemellan käbblande partierna utan också arbetslösheten. Genom folkets enighet kom landet på fötter igen och skulle dessutom på många sätt bli en mönsternation i Europa.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-07-27.


  • Publicerad:
    2018-07-27 00:12