Dagens datum 10 september: Denna dag 1934 höll Adolf Hitler det avslutande talet på NSDAP:s partikongress i Nürnberg.

hitler talar

1934 samlades 700 000 tyska nationalsocialister i Nürnberg för att delta i NSDAP:s partikongress som pågick mellan den 5 och 10 september. Partikongressen, som var partiets sjätte kongress, förevigades av Leni Riefenstahl som spelade in filmen Viljans triumf under partikongressen.

Adolf Hitler höll i egenskap av partiledare och ledare för Tyskland flera tal under partikongressen.

Den 10 september, på kongressens sista dag, höll Hitler ett kort men kraftfullt avslutningstal på strax under tio minuter.

Inledningsvis talar Hitler i talet om kongressens betydelse för partimedlemmarna och att dagens framgångar kanske får äldre kämpar att tänka tillbaka på tiden då det var svårt att vara nationalsocialist i Tyskland.

Vidare säger Hitler att partiet tidigare drog till sig de bästa elementen ur det tyska folket under tiden det var svårt att vara nationalsocialist. Då det inte längre är svårt att vara nationalsocialist i Tyskland säger Hitler att partiet nu måste bli bättre på att på egen hand rensa ut dåliga element ur sina led.

— Alla lojala tyskar ska bli nationalsocialister, men endast de bästa nationalsocialisterna ska bli partimedlemmar! fastslår Hitler som i talet också säger att partiet ska vara som en helig order med uppgiften att utbilda det tyska folkets politiska ledare.

Hitler konstaterar att minoriteten alltid måste leda majoriteten på rätt väg eftersom de skiljer sig på en helt avgörande punkt:

Det kommer alltid vara en endast liten del av nationen som består av aktiva kämpar, och mer kommer efterfrågas dem än miljoner andra medborgare. För dem är den rena försäkran ”Jag tror” inte tillräckligt; istället kommer de svära eden ”Jag kommer att kämpa”.

Se talet nedan:


  • Publicerad:
    2018-09-10 00:00