Dagens datum 3 oktober: Denna dag 1941 håller Adolf Hitler sitt första tal till nationen sedan starten av Operation Tyfon.

Operation-Barbarossa-1941-German-Panzers-in-Russia

Vid vinterhjälpens årliga insamlingsgala i sportpalatset i Berlin, höll Adolf Hitler ett tal till nationen. Talet var tänkt som en redogörelse över Operation Barbarossa. Tidpunkten för Hitlers anförande inträffade 48 timmar efter operation Tyfon hade inletts, operationen var den tyska offensiven mot den sovjetiska huvudstaden Moskva. I talet tar Hitler upp den monumentala betydelse för världen som fälttåget mot den kommunistiska ärkefienden har:

Sedan den 22 juni har en strid med avgörande betydelse för världen utkämpats. Dess dimensioner kommer endast att kunna ses av eftervärlden och endast de kommer att inse att detta markerade början på en ny era. Jag vill inte ha denna kamp. Sedan januari 1933, när ödet anförtrodde mig ledningen av det tyska riket, har jag haft ett mål i sikte som huvudsakligen var en del av vårt partiprogram. Jag har aldrig varit illojal mot detta mål och har aldrig övergivit mitt program.

Vidare talar han om det stora arbetet som lagts ner på att bygga upp Tyskland och dess folk efter de katastrofala efterkrigsåren.

Vi arbetade efter följande principer: För det första, inre konsolidering av den tyska nationen; för det andra, att återfå lika rättigheter i världen; för det tredje, det tyska folkets enande och därmed återställa den naturliga ordningen som hade störts av externa krafter. Vårt utrikesprogram, hade därför tagits fram i förväg. Detta betyder dock inte att vi aldrig skulle söka krig. En sak var klar, världen skulle under inga omständigheter stå i vägen för återskapandet av den tyska friheten och med den villkoren för den tyska nationens återuppvaknande.

Sedan talar Hitler om de bundsförvanter som som ställt upp för det tyska folket, han nämner Italien, Japan, Ungern och vissa ”nordiska länder”. Vidare säger han:

Olyckligtvis finns inte nationen jag önskade högst, bland våra allierade, Storbritannien. Det brittiska folket bär inte den hela skulden, tvärt emot, det finns ett fåtal personer som i deras djupa hat, deras meningslösa sabotage av varje försök till samarbete, alltsammans understött av den fiende som ni alla känner till, den internationella judendomen…/… Jag är tacksam mot ödet att jag får leda denna kamp. Jag är övertygad att ingen överenskommelse kan träffas med dessa män- De är galna dårar, män som under tio års tid bara har yttrat orden ”Vi kräver ytterligare ett krig med Tyskland.” När jag försökte få till en överenskommelse, vrålade Churchill, ”Jag vill ha KRIG!”

Han fortsätter:

Detta var tidpunkten när England inte sprang runt och tiggde hos andra, utan storstilat lovade hjälp till alla. Detta har sedan ändrats. På den tiden försökte jag förhandla med Polen, nu har händelserna har tagit ett annat spår än det jag önskade, det var verkligen försynen som hindrade överenskommelsen då. Denna konspiration av demokratiska judar och frimurare tvingade Europa in i krig för två år sedan. Nu bestämmer vapnen.

Här följer en film, där kan resterande delar av talet kan lyssnas på:

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-10-03.


  • Publicerad:
    2018-10-03 00:19