POESI Nordfront återpublicerar dikten ”Då Europas folk var i fara”, som skrevs av den danska SS-soldaten Greger Techow.

Dansken Greger Techow var en av alla nordiska krigshjältar som under andra världskriget lämnade hus och hem bakom sig för att kämpa emot den judiska bolsjevismen.

Han anmälde sig frivillig att delta i striden tillsammans med Waffen-SS, där han från början blev motorcykelförare. Han beskrivs också ha varit en ”glödande nationalsocialist”.

Någonstans mellan 1942 och 1943 skrev SS-soldaten dikten ”Då Europas folk var i fara”, i en skyttegrav på östfronten.

Techows dikt lyder som följande:

Da Europas Folk var i Fare Og Kampraabet kom fra Berlin. Fra alle lande sig meldte en Skare, beredt til Strid. En Hær, mangfoldig og broget, ensidigt i flammende Mod. En Hær af Brødre, der ikke hinandens Tale forstod. Men hvad har Ord vel at sige, naar bare det gælder: gaa paa. Maskingeværernes Knitren – det Sprog kan vi alle forstaa. Vi kæmper mod russiske Horder Der staar som med Djævelen i Pagt. Vi kæmper mod Stalins Gardister. Vor Kamp bryder Udyrets Magt. Og finder du Døden der ovre i Kampen for Nyhedens Sag, saa bøjer vi stille vort Hoved, og sænker vort Hagekors Flag.

Här följer en svensk översättning:

Då Europas folk var i fara och kampropet kom från Berlin. Från alla länder samlades en skara, beredda för strid. En här, mångfaldig och brokig, ensidig i flammande mod. En här av bröder, som icke varandras tal förstod. Men vad har ord egentligen att säga när det bara gäller: gå på. Kulsprutornas smattrande - det språket kan vi alla förstå. Vi kämpar mot ryska horder som står i djävulens pakt. Vi kämpar mot Stalins gardister. Vår kamp bryter odjurets makt. Och finner du döden i kampen för den nya saken, så böjer vi stilla våra huvuden, och sänker vår hakkorsflagg.

Greger Techow, närvarande!