NORGE. NRK:s nya dokumentärserie ”Frontkämparna” har upprört eftersom norrmän som kämpat mot bolsjevismen har fått komma till tals.

Waffen-SS och den norska legionen tillsammans mot bolsjevismen.

NRK:s dokumentärserie ”Frontkämparna” hade premiär idag, tisdag. I skrivande stund kan serien endast ses i Norge eller utomlands av norska medborgare på NRK:s hemsida.

Dokumentären har upprört subjektiva historiker och forskare eftersom serien innehåller intervjuer med norrmän som kämpat på Vidkun Quislings sida mot bolsjevismen under andra värlskriget. Serien är därför för nyanserad för deras smak.

— Det vi inte behöver nu är en serie som i ett försök att förstå motivationen hos de norska frontkämparna blir ett okritiskt mikrofonstativ, och låter dem presentera sin parfymerade version för att legitimera sina egna beslut, säger seniorforskaren vid Förintelsecentret, Terje Emberland til Dagbladet.

Tillsammans med andra forskare och historiker som ofta har det svårt att förhålla sig objektivt när det kommer till andra världskriget, har även Emberland fått komma till tals i serien. Han är dock inte nöjd med resultatet.

En annan historiker, Lars Borgersrudfick också möjlighet att komma till tals i dokumentärserien. Men efter att ha sett resultatet är han upprörd över att inte ha fått möjligheten att manipulera resultatet nämnvärt i efterhand.

— Vi fick se utkastet för två veckor sedan. Då var det inte längre möjligt att påverka resultatet nämnvärt. Jag hade inte medverkat om jag visste att det skulle bli som det blev, gnäller Borgersrud.

Emberland tycker att det är synd att de norska frontkämparna fick lika mycket tid som han själv.

— De norska Waffen-SS frivilligas egna historier har i efterhand fått samma vikt som den samlade faktabaserade kunskapen vi idag sitter på om deras bakgrund, motiv och handlingar. Det är en så falsk balans som visas upp här, menar en upprörd Emberland.

Alla delar dock inte Emberland och Borgersruds uppfattning. I ett mejl till Dagbladet skriver historikern Knut Flovik Thoresen att det är positivt med en mer nyanserad bild:

— Jag tror nästan att folk får se serien och bedöma själva. Jag ser att många tycker mycket utan att ens ha sett serien. Det deltar sju kompetenta ämneshistoriker i serien som alla får uttala sig. Personligen tycker jag inte att serien okritiskt förmedlar endast frontkämparnas version. Jag ser att ett par av de andra historikerna har en annan syn på detta, och det måste vara okej.

— Själv menar jag att serien får fram en mångfald  i synen på frontkämparnas historia och tolkningen av källorna. En historievetenskaplig mångfald är mycket viktigt för en bred och god akademisk debatt, och ingen av oss kan besitta ägarskap över historien. Historieämnet är ingen exakt vetenskap, speciellt inte när det kommer till tidigare aktörers motivationer, avslutar Flovik Thoresen.

Ursprungligen publicerat på Frihetskamp.net.


  • Publicerad:
    2021-04-06 20:50