SOCIALA MEDIER. Dark academia är den nya ungdomskulturen som hittills fått över 700 miljoner visningar på Tiktok. Trenden kretsar kring klassisk bildning och vit europeisk kultur.

Dark academia-inlägg på Instagram. Skärmbild.

En ny ungdomstrend växer just nu snabbt på sociala medier, framför allt på Tiktok och Instagram. Det är en färsk subkultur där vita människor, klassisk bildning, uråldriga kulturtraditioner och högre lärande står i centrum.

I skrivande stund har Dark academia-klippen 700 miljoner visningar på Tiktok, och dryga miljonen inlägg på Instagram. Trenden framställs som ett alternativ till andra ungdomskulturer och visar upp en livsstil med fina kläder, poesi, klassisk musik och litteratur, samt en kultur som förknippas med antikens Grekland och Rom.

— Centralt att poängtera är ju att de återkommande temana är väldigt tydligt situerade i tid och framför allt rum: helst Europa, ännu bättre England. Vit överklass. Kulturen som konsumerades och producerades är även den vit och med privilegierade upphovspersoner och läsare, säger Lisa Ehlin, doktor i modevetenskap.

Ehlin framhåller att i en tid när man förfasas över ungas bristande läsintresse – enligt en rapport publicerad av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien i mars tyckte hälften av Sveriges 15-åriga flickor och två tredjedelar av pojkarna att läsning är bortkastad tid – kan en trend där bildning hyllas ses som någonting positivt.

Gotisk arkitektur. Bild: Pixabay.

Kritikerna av Dark academia-trenden pekar på att den innehåller ett mörkt drag där sorg, motgångar och psykisk ohälsa är viktiga delar.

— Här finns ideal som ofta återkommer, inte minst mental ohälsa. Emily Dickinson var en omtalad eremit, och Virginia Woolf och senare Sylvia Plath valde att själva avsluta sina liv. Detta ”lidandet för konsten” i den romantiska betydelsen är definitivt återkommande, säger Lisa Ehlin.

Men hon lägger till att det inte behöver vara skadligt att hitta uttryck som sätter ord, ljud eller bild på det man känner, även om känslorna i sig är mörka:

— Det är fortfarande väldigt svårt att prata om mental ohälsa, och varje fönster till djupare samtal här tror jag är att föredra.

Skärmbild, Instagram.

Det som dock framför allt har tilldragit sig ”vuxenvärldens” och experternas kritik av Dark academia är den etniskt vita dimensionen. Eftersom dess inspirationskällor och referenser är väldigt eurocentriska, och erorna som idealiseras inte är kända för mångfald och multikultur, så har rörelsen pekats ut som ”vit kultur”.

Vad kritikerna glömmer när de gnäller om etnocentrism och kulturelitism är att en massrörelse på internet tvärtom kan bidra till att sprida och väcka intresse för bildning, litteratur och arkitektur till allmänheten på ett sätt som de svindyra universiteten aldrig kommer att kunna. Ungdomarna kan ju inte rå för att det råkar vara vita människor som har skapat allt detta.

Att en stark motreaktion uppstår mot Black lives matter-rörelsen och den massiva anti-vita propagandan i underhållning och reklam måste ses som sunt och önskvärt. Att den dessutom uppstår och så snabbt får spridning bland de allra yngsta är mycket hoppingivande.

Även om ungdomstrender som Dark academia kan visa sig kortvariga och nyckfulla är det ett sundhetstecken när människor vänder sig bort från anti-vit skräpkultur och dekadens från USA och istället hyllar bildning, skönhet och stolthet över sin etnicitet och historia.


  • Publicerad:
    2021-04-06 12:20