POLITIK. Efter att flera alternativa medier nyligen beviljats statliga bidrag ändras reglerna. Hädanefter blir det inget presstöd till medier som sprider ”desinformation eller vilseleder kring vetenskap”.

Genrebild. Foto: Pixabay (Public Domain).

I februari i år föreslog Myndigheten för press, radio och tv (MPRT), ett nytt regelverk som grundade sig på kravet om ”ansvarstagande nyhetsförmedling” för att medier ska få bli beviljade presstöd. Så här skrev MPRT om det:

Med ansvarstagande nyhetsförmedling avses bland annat att nyhetsmediet inte bidrar till att sprida felaktig eller manipulerad information, inte uppmanar till brott och avstår från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap.

Förslaget fick kritik, men trots det går nu MPRT vidare med det. Men istället för de tidigare formuleringarna låter det nu istället så här:

Nyhetsmedier som uppmanar till brott, sprider desinformation eller vilseleder kring vetenskap ska inte anses ha ett redaktionellt innehåll av hög kvalitet. En bedömning ska göras av mediets samlade redaktionella innehåll.

En av de som har kritiserat förslaget är ironiskt nog den judisk-ägda tidningen Expressens chefredaktör, Thomas Mattsson. Han menar att det är svårt för en myndighet att avgöra vad som är ”desinformation” och/eller ”vilseleder kring vetenskap”.

Med tanke på att Mattsson själv är chefredaktör för en tidning som dag ut och dag in ägnar sig åt att sprida lögner och desinformation om till exempel Motståndsrörelsen och alternativa medier som inte är politiskt korrekta så blir hans kritik en smula märklig. Sett ur den synvinkeln är Expressen självt en tidning som inte borde beviljas presstöd.


  • Publicerad:
    2021-04-13 17:30