Nordfront har sedan hemsidan lanserades 2012 publicerat över 40 000 artiklar av olika slag och redaktionen besitter en bred kompetens när det gäller journalistik och opinionsbildning. Vi har också tillgång till tekniska hjälpmedel, utbildningsmaterial och annat som hjälper våra skribenter i deras arbete. Genom åren har vi rekryterat och utbildat ett stort antal skribenter och detta är något vi kommer fortsätta arbeta med.

Vill du skriva för Nordfront? Tveka inte att kontakta oss!

Grundläggande språkkunskaper och viljan att investera lite tid och arbete i detta brukar vara det enda som behövs för att bli en kompetent skribent.

Besvara gärna dessa frågor om du kontaktar oss för att bli skribent:

  • Har du några tidigare erfarenheter av journalistik/skrivande?
  • Har du varit nationellt organiserad tidigare? Om svaret är ja, ange gärna en referens då.
  • Hur länge har du läst Nordfront?
  • Har du någon särskild utbildning utöver grundskola och gymnasium?
  • Behärskar du fler språk än svenska och engelska?
  • Hur många timmar per vecka tror du att du kan lägga på skrivande?

Om du bara vill skicka in någon enstaka insändare finns det en egen sida med instruktioner för insändare.