USA För första gången någonsin är det fler amerikaner som nyttjar cannabis än alkohol dagligen. Legalisering och större kulturell acceptans tros ligga bakom.

För första gången har antalet amerikaner som använder marijuana nästan dagligen överstigit antalet som dricker alkohol lika ofta. Detta är en förändring som varit på väg i cirka 40 år i takt med att rekreationsbruk av marijuana blivit mer mainstream och lagligt i nästan hälften av USA:s delstater.

År 2022 rapporterade uppskattningsvis 17,7 miljoner människor att de använde marijuana dagligen eller nästan dagligen, jämfört med 14,7 miljoner som drack alkohol lika ofta, enligt en analys av nationella undersökningsdata. År 1992, när daglig marijuanakonsumtion nådde sin lägsta nivå, var det färre än en miljon människor som rapporterade att de använde marijuana nästan dagligen.

Alkohol är fortfarande mer utbrett, men 2022 var första gången som denna intensiva nivå av marijuanakonsumtion översteg daglig och nästan daglig alkoholkonsumtion, uppger Jonathan Caulkins,, cannabispolicyforskare vid Carnegie Mellon University.

— Ungefär 40 procent av de nuvarande cannabisanvändarna använder det dagligen eller nästan dagligen, ett mönster som är mer förknippat med tobaksanvändning än typisk alkoholkonsumtion, säger Caulkins till AP.

En rapport om amerikanernas cannabisbruk från 1979 till 2022, som baseras på data från nationell undersökning om droganvändning och hälsa, publicerades i onsdags i tidskriften Addiction. Undersökningen är en högt ansedd källa för självrapporterade uppskattningar av tobaks-, alkohol- och droganvändning i USA.

Från 1992 till 2022 ökade per capita-andelen som rapporterade daglig eller nästan daglig marijuanakonsumtion femtonfalt. Caulkins konstaterar i studien att människor kan vara mer villiga att rapportera marijuanakonsumtion i takt med att den allmänna acceptansen ökar, vilket i sin tur kan förstärka ökningen.

De flesta delstater tillåter nu medicinsk eller rekreationell marijuana, även om det fortfarande är olagligt på federal nivå. I november kommer väljare i Florida att besluta om en konstitutionell ändring som tillåter rekreationell cannabis, och den federala regeringen arbetar för att omklassificera marijuana som en mindre farlig drog.

Forskning visar att högfrekventa användare har större sannolikhet att bli beroende av marijuana, hävdar David A. Gorelick, professor i psykiatri vid University of Maryland School of Medicine, som inte var involverad i studien.

Antalet dagliga användare tyder på att fler människor riskerar att utveckla problematisk cannabisanvändning eller beroende, enligt Gorelick.

— Högfrekvent användning ökar också risken för att utveckla cannabisassocierad psykos, ett allvarlig tillstånd där en person förlorar verklighetsuppfattningen, säger han.