ISRAEL. Den israeliska regimen har beslutat att man ska börja exportera medicinsk cannabis. De nya affärerna förväntas inbringa miljardbelopp till den sionistiska staten.

Cannabis är numera godkänt som läkemedel i många länder i hela världen, däribland Israel som nu förväntar sig tjäna miljardbelopp på att exportera medicinsk cannabis. Foto: Public domain.

Sedan tidigare är cannabis godkänt för medicinskt bruk i Israel, liksom i många andra länder världen över. Nu har dock den israeliska regimen beslutat att tillåta export av växten, som också är narkotikaklassad i ett stort antal länder.

— Det här är ett betydande steg för exportörer och för den israeliska industrin som möjliggör både utökade exportmöjligheter och ökad sysselsättning, kommenterar Israels ekonomiminister Eli Cohen.

Exporten av den narkotikaklassade växten förväntas inbringa miljardbelopp för Israel, rapporterar Reuters.

Tack vare det gynnsamma klimatet står israeliska cannabisodlare redan för en stor del av världens produktion av medicinsk cannabis. Redan nu har tio odlingar och fem fabriker i Israel uppnått hälsoministeriets standard för att involvera sig i cannabisexporten och man har redan slutit avtal med köpare i Kanada och Europa och affärerna förväntas komma igång så fort de får sina exportlicenser.


  • Publicerad:
    2020-05-14 07:00