VETENSKAP. En färsk studie utförd i Finland visar ett samband mellan rökning och ökad risk för psykos.

CC0 Creative Commons

Forskare i Finland har funnit bevis på att det finns ett samband mellan rökning och ökad risk för psykos. Framförallt ökar risken för psykos hos personer som röker minst tio cigaretter om dagen. Forskningsresultaten visar även all rökning bland unga under 13-år ökar risken för psykos.

Studien som genomfördes av en grupp lett av professor Jouko Miettunen och som publicerades i Acta Psychiatrica Scandinavica fokuserade framförallt på de effekter rökning har på unga. Studien tittade även på andra droger och dess inverkan på kroppen, men det är framförallt kopplingen mellan ökad risk för psykos bland rökare som är sådant som man tidigare inte varit medveten om.

Enligt Miettunen visar resultaten på att det är ytterst viktigt att fortsätta informera unga om rökningens negativa sidor. Bekämpningen av rökning bland unga kommer även med mycket stor sannolikhet att ha en positiv effekt på folkets mentala hälsa på en nationell nivå.

Forskningsgruppen som Miettunen är del av har även tidigare lyckats visa på ett samband mellan ökad risk för psykos och cannabis. Framförallt ökar risken för psykos från cannabisbruk bland personer som börjar bruka drogen i ung ålder.

Stört är risken för psykos bland personer som redan i ung ålder brukat cannabis och rökt. Då cannabis av många röks genom att blanda det med tobak är risken för psykos mycket större än bland unga som varken röker eller brukar cannabis.

Källa:
Suomalaistutkimuksessa paljastui yllättävä tieto tupakoinnista: Kasvattaa psykoosiriskiä


  • Publicerad:
    2018-03-13 18:00