UTRIKES Den ”högerextreme liberal-konservative nationelle kommunisthatande anarkokapitalisten”, som hyllat och verkat för allt judiskt, kommer nu ut med sitt judiska släktskap.

Argentinas president, katoliken Javier Milei, har gjort sig känd för sina spontana, hetlevrade och sällan särskilt genomtänkta utspel av Trump-snitt. Politiskt beskriver han sig själv – enligt många träffsäkert – som en liberal-konservativ nationell anarkokapitalist, vars kommunisthat är alltför stort för att han skulle kunna acceptera att hans land går med i en handelsunion (Brics) med ”ett kommunistland” (Kina) som medlem.

Medan mainstreammediers favorit-epitet för presidenten varit ”högerextrem” – med hänvisning till hans populism och fientlighet mot etablissemanget, så kan etiketten ”libertarian” vara mer relevant, om man tar i beaktande hans intentioner om:

Judevännen Milei

Medan Milei precis likt Trump under sin karriär konsekvent låtit sitt politiska agerande styras av sin lojalitet till judisk makt och den judiska staten – båda har de till exempel verkat för flytten av det egna landets ambassad i Israel till Jerusalem – så framträder den sydamerikanske presidenten som den djupaste och mest hängivne sabbatsgojen av de två.

Med stor entusiasm och inlevelse har han beskrivit sin passion för judar och allt judiskt – och även berättat om sina studier under en rabbin i Buenos Aires – en utbildning, som, har han låtit veta, siktar mot konvertering till det utvalda folkets religion. Han har i sammanhanget offentligt reflekterat över svårigheten i att kombinera sitt presidentskap med ett liv som konvertit:

— Om jag är president och det är sabbat, vad ska jag då göra? Ska jag koppla bort mig från landet från fredag till lördag? Det finns potentiella komplikationer, som skulle kunna omöjliggöra denna kombination. Rabbinen, som hjälper mig studera, säger att jag bör läsa Toran ur ett ekonomisk-analytiskt perspektiv, funderade Milei högt under en intervju för en spansk tidning i oktober.

Presidenten kan nog vid tillfället antas i sitt inre ha jämfört sin egen utstakade mödosamma väg som konvertit med den avsevärt lättare (och egentligen enda genuina) vägen till upptagande i den judiska gemenskapen – den som går via belagt släktskap.

Sabbatsgojens judiska släktskap

På onsdagskvällen förra veckan förärades så Milei en gala-tillställning vid Shul of Bal Harbor, en Chabad-synagoga i Miami-området, som utsett Argentinas sittande president till International Ambassador of Light (”Ljusets Internationelle Ambassadör”) – enligt presentationen av kvällens hyllningsobjekt till stor del på grund av dennes stöd för Israel, vilket ”får honom att sticka ut bland latinamerikanska ledare och utgör ett avsteg från hans föregångares hållning”.

I sitt anförande vid tillställningen hade Milei sensationella saker att avslöja om sitt ursprung.

— Min farfar hade verkligen ett stort inflytande. … Jag fick till mig värderingar av honom och lärde mig verkligen mycket av detta, förklarade Milei på spanska som simultanöversattes, och fortsatte:

— Det mest intressanta är att han kort innan sin bortgång upptäckte att han var jude. Han kände inte till det, men någon sa till honom: ”Din mamma var judinna, så du är jude” … så alla värderingar jag fick från honom kom från judendomen.

Sanningshalten i presidentens tillkännagivande är, precis som hans motiv med att presentera det, höljt i dunkel, men faktum är att detta påstådda släktskap ändå inte skulle innebära hans transformation från sabbatsgoj till jude utan konvertering. För detta hade ett obrutet släktskap på mödernet krävts.

Hans nya information om sin bakgrund beskrivs till exempel i Jewish Telegraphic Agency (JTA) i berömmande ordalag som ”den senaste judiska utvecklingen för Milei” – men inte som något mer än så.

Judiska församlingen i Stockholms hemsida förklaras det:

Enligt traditionell halacha, den judiska lagen, är den jude som antingen är född av en judisk mor eller har konverterat till judendomen av erkänd rabbin...

Reformjudendom (ibland också kallad Liberal judendom eller Progressiv judendom) accepterar under vissa omständigheter även en person som jude om endast pappan är jude, men oftast endast om barnet växte upp i en familj som följer de judiska traditionerna.

Möjlighet för sabbatsgojen Milei att utan genomgången konvertering definieras som jude finns dock i ett annat specifikt sammanhang, nämligen vid hans eventuella ansökan om beviljande av aliyah, det vill säga en judes återvändande till den judiska staten – där bland annat familjeband och judisk släktskap på fädernet kan beaktas.