SIONISM I ett tal på X dundrar den israeliska krigshövdingen Benjamin Netanyahu mot att studenter i USA tillåts kritisera Israel. Han hävdar till och med att ”det var så det började på 30-talet”, trots att den så kallade staten Israel grundades först 1948.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu är väldigt missnöjd med att amerikanska universitet tillåter sina studenter att kritisera Israel. I ett tal som publicerats på X beklagar han att ”antisemitiska mobbar har tagit över ledande universitet” i USA, vilket enligt Netanyahu ”påminner om vad som hände på tyska universitet under 1930-talet”.

— Det är oförsvarligt, det måste stoppas, det måste fördömas och fördömas tydligt och entydigt, dundrar Netanyahu.

Enligt Netanyahu är det illa nog att vänsterstudenterna ”attackerar Israel”, han påstår att även att de skanderar ”död åt judarna!” och att detta även innebär ”död åt Amerika!”.

Vissa universitet har redan vidtagit hårda åtgärder för att stoppa all kritik mot Israel och sju av åtta Ivy League-lärosäten utreds redan federalt för ”antisemitism”. Men detta är inte nog, enligt Netanyahu, som kräver att kritik mot allt judiskt stoppas överallt.

— Vi måste stoppa antisemitismen eftersom antisemitismen är kolgruvans kanariefågel. Den föregår alltid större eldar som sveper över hela världen, varnar han.