USA De åtta rektorerna kallades till kongressen för förhör och uppläxning. Två sparkades. Andra universitet blev ”endast” föremål för en utredning med mandat att tvinga dem att vidta x antal åtgärder mot antisemitism.

Ivy League (”Murgröneligan”) är beteckningen på åtta privata mer eller mindre judiskt kontrollerade prestige-universitet i nordöstra USA, vilka är bland de äldsta i landet och även kallas the Ancient Eight:

  • Brown University, Providence, Rhode Island.
  • Columbia University, New York, New York.
  • Cornell University, Ithaca, New York.
  • Dartmouth College, Hanover, New Hampshire.
  • Harvard University, Cambridge, Massachusetts.
  • Princeton University, Princeton, New Jersey.
  • University of Pennsylvania (Penn), Philadelphia, Pennsylvania.
  • Yale University, New Haven, Connecticut.

I takt med att Israels angrepp på Gazas palestinier efter den sjunde oktober i fjol eskalerade, intensifierades samtidigt kritiken mot denna krigföring bland stora grupper amerikanska universitetsstudenter. Väldigt tydlig var denna utveckling för Ivy League-universitetens många vänsterorienterade unga.

En del av dessa radikaliserade studenter vid elituniversitet började snart detektera och kritisera judiska maktstrukturer, vissa av dem även sådana i USA – ja till och med inom detta lands utbildningsväsende. Följden blev att Ivy Leuage-skolornas rektorer i december förra året kallades till förhör och uppläxning i den amerikanska kongressen, med resultat att de båda rektorerna Liz Magill vid University of Pennsylvania och Claudine Gay vid Harvard University avsattes – i både fallen uppenbart på grund av ledarens alltför stora tolerans mot studenters framförande av antisionistisk kritik.

Andra Ivy League-universitet, vars rektorer på plats bevittnade det här beskrivna statuerandet av exempel, klarade sig undan med att bli föremål för det amerikanska utbildningsdepartementets så kallade Avdelning VI-undersökning rörande misstankar om antisemitism.

Universitetet anmält av kränkt jude

Ett lärosäte som fram till nu tycks ha lyckats undvika någon som helst hetluft på grund av påstådd släpphänthet i sin hantering av Israel-kritik, är Princeton University i New Jersey. I början av veckan tillkännagavs dock även denna Ivy League-institution vara föremål för en Avdelning VI. Den judiske anmälaren hade citerat rapporter om pro-palestinska demonstranter på campus, vilka redan några veckor efter den 7 oktober ska ha skanderat ”Intifada!” samt ”Tegel för tegel, vägg för vägg, apartheid måste falla!

En talesperson för Princeton säger dock till universitetets studenttidning att man från ledningens håll ”är säkra på att vi till fullo uppfyller kraven, som Avdelning VI ställer på ett lärosäte”.

Princeton ansluter sig nu till sex andra Ivy League-universitet med minst en Avdelning VI-utredning öppnad efter den 7 oktober i fjol. Dessa inkluderar nu även Harvard University och University of Pennsylvania, vars rektorer alltså fick avgå efter en kongressutfrågning i december. En utredning av ovan nämnd sort har mandat att ålägga ett universitet att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sina judiska studenter.

Endast ett Ivy League-universitet, Dartmouth College, har hittills helt undgått en utredning. Självaste utbildningsminister Miguel Cardona har i detta fall tvärtom berömt lärosätet, bland annat för dess ”positiva hantering av det Israel-relaterade campusklimatet”.