HARVARD Det judisk-ledda prestigefyllda lärosätet har drabbats av ännu en skandal. På ett av dess personalgruppers Instagram-konton ses ett ögonblick en judisk hand hålla två svarta personer kedjade.

Ett antal anställda vid universitetet Harvard i den amerikanska delstaten Massachusetts har bildat en aktionsgrupp med uppgift att stödja pro-palestinska studenter. När gruppen kallad Harvard Faculty and Staff for Justice in Palestine (FSJP) på Instagram lade upp ett inlägg med en förment ”antisemitisk bild” blev reaktionen från universitetsledningen så stark och hotfull, att man från personalgruppens sida såg sig nödgade att – i hopp om att kunna rädda arbete och karriär – omgående krypa till korset, be om ursäkt och radera inlägget. Bilden ifråga föreställer en hand prydd med en judisk symbol och hållandes två svarta individer kedjade.

Frågan är nu om aktionsgruppens självcensur under hot på något sätt kommer att gagna dem, som på detta sätt väckt den judiska universitetsledningens vrede. Deras utplåningsförsök har ännu ej dämpat det tvärtom tilltagande ramaskriet om antisemitism vid lärosätet, och publiceringen av den farliga bilden har redan hunnit väcka intresset hos den amerikanska kongressens antisemitism-utredare.

Universitetet tillkännagav på måndagskvällen att man ”utreder ett nu raderat inlägg på sociala medier, som innehöll en antisemitisk bild” vilken, uppgav man, två pro-palestinska studentgrupper hade tillhandahållit en aktionsgrupp inom det ansedda lärosätets personal. Man tillade att ärendet nu kommer att hänskjutas till Harvard College Administrative Board.

Samtidigt rapporterade universitetstidningen Harvard Crimson att universitetet nu även granskar såväl själva den här beskrivna personalgruppen Harvard Faculty and Staff for Justice in Palestine som två studentgrupper med föregiven koppling till denna: Harvard Undergraduate Palestine Solidarity Committee respektive African and African American Resistance Organization.

Den tidigare presidenten för universitetets judiska intresse-organisation Harvard Hillel juden Jacob M. Miller, numera chef för universitetstidningens ledarredaktion skriver i tidningen:

Harvards antisemitism-problem är så djupt, att det till och med sträcker sig till skolans fakultet. Skamligt!

Inlägget har flaggats av federala House Committee on Education and the Workforce, som redan på fredagen utfärdade en stämningsansökan till Harvard med krav på en förklaring till uppkomsten av antisemitism på campus.

Den förre rektorn vid Harvard ”afro-amerikanskan” Claudine Gay fick förra månaden avgå, efter att ha befunnits ta alltför lätt på ”den flödande antisemitismen” inom universitetet. Hon ersattes då med den pro-semitiske juden Alan Garber. Som officiellt skäl till Gays avgång angavs dock flera fall av plagiat, vilka vid hennes tillsättning hade varit kända för övriga universitetsledningen, men då helt bortsetts ifrån.